Άποψη

ME MIΣΗ ΩΡΑ ΒΡΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΛΙΜΝΗ Η ΛΑΡΝΑΚΑ

Το κατάστημα που βλέπετε αριστερά πλημμύρισε με Mισή ωρα βροχή

Φωτογραφία: Φαντστήκατε να βρέξει 2 μέρες έτσι?? Θα γίνουμε Ατλαντίδα

Το κατάστημα που βλέπετε αριστερά πλημμύρισε με λισή ωρα βροχή. .Χαίρε ω Χαίρε ευρωπαϊκή Λάρνακα

Back to top button