Κύπρος

Tα κόμματα ο πιο διεφθαρμένος θεσμός

Το μέγεθος της διαφθοράς στην κυπριακή κοινωνία κατέδειξε έρευνα του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Διεθνής Διαφάνεια Κύπρου (ΔΔΚ).

 

diafthoraaΟι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι πολιτικοί φέρουν τεράστια ευθύνη για τη διαφθορά, ενώ πιστεύουν ότι για να μπορέσεις να επιτύχεις επιχειρηματικά πρέπει να έχεις πολιτικές διασυνδέσεις. Παράλληλα, υποστηρίχτηκε ότι διαφθορά υπάρχει και στο χώρο της υγείας, παιδείας αλλά και στην εκκλησία.

Από τα 425 άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα της ΔΔΚ, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι τους τελευταίους 12 μήνες βιώσαν ή ήταν μάρτυρες κάποιου περιστατικού διαφθοράς.

 

 

Στο πρώτο ερώτημα, τι θεωρούν οι πολίτες διαφθορά, απάντησαν «την ανταμοιβή στον δημόσιο τομέα με ποσό χρημάτων ή άλλο αντάλλαγμα για διευκολύνσεις». Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται «η παράνομη ανέγερση υποστατικού» και «το κούρεμα των καταθέσεων». Οι πολίτες επίσης ανέφεραν ότι θεωρούν διαφθορά τη «μη παράδοση αγαθών που έχουν αγοραστεί», τα μπόνους των τραπεζιτών, τις εκποιήσεις κατοικιών και τις προσωπικές συστάσεις για πρόσληψη σε ιδιωτική εταιρεία.

 

 

Αναφορικά με το ποιοι φέρουν την ευθύνη για να αποτραπεί ή να καταπολεμηθεί η διαφθορά, οι πολίτες απάντησαν ότι την ευθύνη καταπολέμησης της διαφθοράς φέρει αρχικά η κυβέρνηση καθώς επίσης όλα τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές. Επίσης, οι πολίτες ανέφεραν ότι ευθύνη φέρουν και ο γενικός ελεγκτής, Αστυνομία, Δικαστικό Σώμα, Επίτροπος Διοικήσεως, οι θεσμοί της ΕΕ και η Τρόικα. Σημειώνουν επίσης ότι ευθύνη φέρει και η ΜΚΟ Διαφάνεια Τώρα.

 

 

 

Πάνω από το 70% των ερωτηθέντων απάντησε ότι στα πολιτικά κόμματα, στις τράπεζες, στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στα ΜΜΕ υπάρχει διαφθορά. Σε ποσοστό 60% οι πολίτες καταλογίζουν ευθύνες στους πολιτικούς, ενώ ένας στους δύο απάντησε ότι στην εκκλησία, το σύστημα υγείας και παιδείας υπάρχει διαφθορά. Έ να μεγάλο ποσοστό επίσης αναγνώρισε ότι στη Κύπρο για να μπορέσεις να επιτύχεις επιχειρηματικά πρέπει να έχεις πολιτικές διασυνδέσεις. Ένα μικρότερο ποσοστό αναφέρει ότι η διαφθορά βρίσκεται στο DNA του Κύπριου (25%), ενώ μόλις το 15% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η κάθοδος της Τρόικας στην Κύπρο έχει βοηθήσει στη καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

 

 

Τέλος, οι ερωτηθέντες σημείωσαν θεσμικά όργανα ή σώματα που εμπιστεύονται προκειμένου να καταγγείλουν και να αναζητήσουν λύσεις σε περίπτωση που πέσουν θύματα διαφθοράς. Πρώτη επιλογή τους ήταν μια ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς, ενώ ανέφεραν ότι εμπιστεύονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη Διεθνή Διαφάνεια-Κύπρος αλλά και τα ΜΜΕ. Ψηλά στις απαντήσεις ήταν και το Δικαστικό σώμα και η Επίτροπος Διοικήσεως

 

 

http://www.sigmalive.com/inbusiness/news

Back to top button