Ελλάδα

Έρχεται… Big Brother στις τσέπες μας

 

 

Περιουσιολόγιο

Αυτό θα είναι το νέο περιουσιολόγιο

Του Γιώργου Αυτιά

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε έως τώρα για την Εφορία και για τα όσα κατέχετε! Έρχεται το περιουσιολόγιο, το οποίο θα καταγράφει τα πάντα: από το πιο απλό επίδομα, τις πληρωμές ακόμη και στη ΔΕΗ, έως το μεγαλύτερο ακίνητο ή την κατάθεση… Στο θέμα του περιουσιολογίου δίνει τεράστια βάση ο πρωθυπουργός, αφού μέσω αυτού του οικονομικού εργαλείου θα στηρίξει πολλά.

Ήδη, το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και τις οικονομικές υπηρεσίες καταρτίζουν το τελικό σχέδιο του νέου περιουσιολογίου στο οποίο θα καταγράφεται κάθε οικονομική συναλλαγή. Η Εφορία, λοιπόν, και οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα τα γνωρίζουν όλα! Δηλαδή, για κάθε φορολογούμενο θα έχουν στη διάθεσή τους έναν ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο, που θα περιέχει πλήρη στοιχεία για καθετί που αφορά τη συνολική του περιουσία…

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ακίνητα όπως κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και πισίνες. Επίσης, θα περιέχει οικονομικά στοιχεία συναλλαγών, όπως δάνεια, καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, μετοχές, ομόλογα και δαπάνες οικογένειας, όπως νοσήλια, δίδακτρα δαπάνες για φως, νερό και τηλέφωνο.

Όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών, είναι μία «σε βάθος αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος, καθώς η Εφορία θα φορολογεί πλέον με βάση πραγματικά γεγονότα και όχι με βάση μη υπάρχοντα στοιχεία. Με το περιουσιολόγιο θα μπορούμε να συγκρίνουμε εισοδήματα και περιουσία, θα έχουμε την πλήρη εικόνα της περιουσίας και του ύψους των εισοδημάτων του κάθε φορολογουμένου».

Τι θα περιλαμβάνει

Το νέο περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καταθέσεις σε τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  Όλες τις τοποθετήσεις σε μετοχές.

 • Κάθε επένδυση σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

 • Επενδύσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

 • Κάθε συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες.\

 • Κάθε απόκτηση ή χρήση ακινήτου.

 • Ξεκίνημα οικοδομής ή αγορά οικοπέδου.

 • Απόκτηση, συντήρηση και επισκευή ΙΧ αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών αναψυχής και δεξαμενών κολύμβησης.

 • Κάθε αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

 • Όλες τις πληρωμές δανείων.

 • Τις πληρωμές ή τις εξοφλήσεις πιστωτικών καρτών.

 • Κάθε δωρεά οπουδήποτε.

 • Τις γονικές παροχές χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

 • Πληρωμή ενοικίων πρώτης κατοικίας ή κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν.

 • Καταβολή διδάκτρων ή φροντιστηρίων.

 • Πληρωμή ασφαλίστρων ή ασφαλίστρων ζωής.

 • Κάθε ασφαλιστική εισφορά.

 • Πληρωμές τιμολογίων ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ και φυσικού αερίου κ.λπ.

 • Κάθε δαπάνη διαβίωσης, όπως εισιτήρια εξωτερικού κ.λπ.

 • Τα σημεία της οικονομικής αναφοράς των Ελλήνων θα είναι πολλαπλά. Δηλαδή, δημιουργείται ένα πλέγμα 20 σημείων από το οποίο δεν θα ξεφεύγει κανένας. Μάλιστα, όποιος δεν δηλώνει περιουσιακό στοιχείο σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα κατάσχεται.

Καταγραφή των πάντων

 • Πλήρης καταγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου μέσω του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

 • Η κινητή και ακίνητη περιουσία θα καταγράφεται και θα ελέγχεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 • Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα έχουν άμεση σύνδεση με Εφορία και φορολογούμενο.

 • Κάθε μεταβολή θα αναφέρεται αμέσως.

 • Το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει την αξία της περιουσίας κάθε Έλληνα.

 • Οι Εφορίες θα γνωρίζουν όλα τα οικονομικά δεδομένα των Ελλήνων.

 • Θα γίνονται άμεσες κατασχέσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάθε αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο, ακίνητο ή κινητό, με συνοπτικές διαδικασίες.

 • Οι τράπεζες επί 24ώρου βάσεως θα βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τις φορολογικές αρχές και θα ενημερώνουν για κάθε τραπεζική συναλλαγή.

Ακόμη, θα διασταυρώνονται όλες οι οικογενειακές δαπάνες, όπως:

1. Έσοδα από ενοίκια, αλλά και πληρωμές ενοικίων σε ιδιοκτήτες.

2. Δαπάνες για ασφάλιστρα σε ασφαλιστικές εταιρείες.

3. Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές, αλλά και άλλες πηγές.
4. Χρέωση πιστωτικών καρτών.

5. Χρήση χρεωστικών καρτών.

6. Πληρωμές σε ΔΕΚΟ, από όπου θα προκύπτει αν υπάρχει πολυτελής διαβίωση.

7. Λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

8. Πληρωμή διδάκτρων.

9. Πληρωμή για καύσιμα σε ΙΧ.

10. Σέρβις αυτοκινήτων.

11. Επισκευές ακινήτων.

Όλα αυτά θα έχουν ως στόχο να προσδιοριστούν όλα τα εισοδήματα του φορολογουμένου, να διασταυρωθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων, ώστε να γνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών τι κατέχει ο κάθε Έλληνας.

 

 

Κατασχέσεις-εξπρές

 

Το όλο «πακέτο» των ρυθμίσεων θα περιλαμβάνει κατασχέσεις-εξπρές αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αφού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, «η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί και το διαπραγματευτικό όπλο της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους».

Έτσι, λοιπόν, σε κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων πρέπει:

1. Να υπάρχουν νόμιμα παραστατικά.

2. Να υφίσταται πλήρης δικαιολογία των εισοδημάτων από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

3. Όσα περιουσιακά στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται θα έχουν προσαυξήσεις και ποινές ίσες με την αξία του ακινήτου ή της κατάθεσης.

Οι τράπεζες θα είναι πλέον υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Εφορία για τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων εντός δεκαημέρου με την υποβολή αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή και ελέγχους κάθε μορφής.

Πίνακας Διασταυρώσεων

 • Μισθοί και συντάξεις.

 • Δαπάνες μέσω καρτών.

 • Ταξίδια στο εξωτερικό.

 • Αγορές αυτοκινήτων και ακινήτων.

 • Πληρωμή κάθε δαπάνης για σχολεία.

 • Εμβάσματα από το εξωτερικό.

 • Τόκοι από καταθέσεις.

 • Εισπράξεις ενοικίων.

 • Δωρεές τρίτων προς διάφορα πρόσωπα.

 • Τετραγωνικά ακινήτων.

 • Αριθμός μετοχών.

 • Επενδύσεις σε ομόλογα.

 • Τοποθετήσεις σε αμοιβαία.

 • Καταθέσεις εξωτερικού.

Στοιχεία που δικαιολογούν την περιουσία

1. Εισοδήματα προηγούμενων ετών.

2. Ονομαστικοποιημένα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Λαχεία, ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΠΟ.

3. Δωρεές.

4. Η αναδρομική καταβολή σύνταξης.

5. Κάθε νόμιμη πηγή αναδρομικού εισοδήματος.

6. Κέρδη από ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

7. Χρήματα που επαναπατρίστηκαν.

8. Η επιστροφή χρημάτων από την Εφορία.

9. Εμβάσματα από το εξωτερικό.

10. Η πώληση ακινήτου-ΙΧ-πινάκων.

11. Η σύναψη δανείου από τράπεζα.

12. Κάθε γονική παροχή.

13. Η αποζημίωση απόλυσης.

14. Το εφάπαξ.

15. Έσοδα από δωρεές γάμου.

 

 

 

*Ρεπορτάζ από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας το «Παρασκήνιο» που κυκλοφόρησε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015.

 

Back to top button