Κύπρος

Μόνο στην Κύπρο εργασία και οικογένεια

Ύψιστη αξία για τους Κυπρίους η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου οι Έλληνες, δείχνει διαδικτυακή έρευνα του ΟΟΣΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ικανοποιημένοι από τη ζωή τους οι Έλληνες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου οι πολίτες θεωρούν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας ως ύψιστη προτεραιότητα της ζωής τους, με την Ελλάδα από την άλλη να υστερεί σημαντικά σε πολλούς τομείς ευημερίας.
Hands-and-MoneyΑυτό ήταν ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας ερωτηματολογίου του ΟΟΣΑ, που με τη χρήση infographics, καταδεικνύει τις βασικές προτεραιότητες και τους δείκτες ικανοποίησης των πολιτών σε κάθε χώρα του κόσμου, σε όλους σχεδόν τους κοινωνικούς τομείς. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ φέρει το τίτλο «Better Life Index» (www.oecdbetterlifeindex.org ) και ουσιαστικά έχει σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σε συνεχή βάση από το 2011, και μέχρι σήμερα έχει λάβει πάνω από 60.000 απαντήσεις από περισσότερες από 180 χώρες. Δείκτες ευημερίας
Το αποτελέσματα, που ονομάζονται «Καλύτεροι Δείκτες Ζωής» (Better Life Index), έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στο κοινό να συγκρίνει τα ποσοστά ευημερίας σε όλες τις χώρες του κόσμου, με βάση 11 συγκεκριμένους τομείς-δείκτες του ΟΟΣΑ που χαρακτηρίζονται ως καθοριστικής σημασίας, και αφορούν τόσο τις υλιστικές-ποσοτικές συνθήκες διαβίωσης όσο και ποιοτικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, οι έντεκα τομείς αφορούν τη στέγαση, το εισόδημα, την εργασία, την κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη συμμετοχή στους θεσμούς, την υγειονομική περίθαλψη, την ικανοποίηση στη ζωή, την ασφάλεια και την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Μόνο στην Κύπρο εργασία και οικογένειαΣτην Κύπρο, μετά την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής που θεωρείται κομβικής σημασίας, τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το εισόδημα και την τρίτη η εκπαίδευση. Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και η κοινωνικοποίηση. Χάσμα πλουσίων-φτωχών Δυστυχώς, σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα αποδίδει καλά μόνο σε ορισμένους τομείς ευημερίας, όπως μαρτυρείται από το γεγονός ότι κατατάσσεται κοντά στον μέσο όρο σε μεγάλο αριθμό θεμάτων των δεικτών ποιότητας ζωής. Τα χρήματα, αν και ασφαλώς δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, εξακολουθούν εντούτοις να παραμένουν ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη καλύτερων προτύπων διαβίωσης.
Στην Ελλάδα, το μέσο νοικοκυριό έχει καθαρό διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα 16.973 ευρώ ετησίως (19.095 δολάρια), δηλαδή λιγότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που βρίσκεται στα 21.272 ευρώ (23.938 δολάρια) τον χρόνο. Σημαντικό είναι, επίσης, και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων κατοίκων της Ελλάδας, αφού το 20% του πληθυσμού που βρίσκονται στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις κερδίζουν έξι φορές το ποσό του κατώτατου 20%. Δυσκολεύονται οι γυναίκες Όσον αφορά την απασχόληση, το 51% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 έως 64 στην Ελλάδα έχουν μιαν αμειβόμενη εργασία, που βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο απασχόλησης του ΟΟΣΑ, που φτάνει το 65%. Επιπλέον, το 61% των ανδρών έχουν αμειβόμενη εργασία, σε σύγκριση με το 42% των γυναικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εξισορροπήσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους σταδιοδρομία.
Οι άνθρωποι στην Ελλάδα εργάζονται 2.034 ώρες ετησίως, 269 περισσότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 1.765 ώρες. Ωστόσο, ένα άλλο βασικό μέτρο-κλειδί είναι και το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύουν πολλές ώρες. Ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι στο 9%, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 6%, με τους άνδρες (7%), να δουλεύουν περισσότερο εν συγκρίσει με τις γυναίκες (4%). Εκπαιδευτικές αδυναμίες Μια κατάλληλη ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί ασφαλώς μια σημαντική προϋπόθεση προς εύρεση εργασίας. Στην Ελλάδα, το 67% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών έχουν κερδίσει το ισοδύναμο πτυχίο λυκείου, λιγότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (75%). Αυτό ισχύει εξίσου και στους άνδρες αλλά και τις γυναίκες. Όσον αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, ο μέσος φοιτητής πήρε 466 βαθμούς στην ικανότητα Ανάγνωσης, τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA).

 

Αυτό το αποτέλεσμα είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ 497. Δημόσιος τομέας και υγεία Όσον αφορά την υγεία, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι σχεδόν 81 χρόνια, ένα έτος υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 80 χρόνια. Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες είναι σχεδόν 83 χρόνια, σε σύγκριση με 79 για τους άνδρες. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, δυστυχώς υπάρχει μια μετριασμένη αίσθηση του ανέκαθεν ισχυρού κοινοτικού πνεύματος και των επιπέδων συμμετοχής των πολιτών στην Ελλάδα, αφού το μόλις 68% των ανθρώπων πιστεύουν ότι γνωρίζουν κάποιον που θα μπορούσαν να επικαλεστούν σε ώρα ανάγκης, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 89%. Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες, που αποτελεί ένα μέτρο της εμπιστοσύνης του κοινού προς την κυβέρνηση, ήταν 62% κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εκλογών, κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 72%.
Σε γενικές γραμμές, οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, με το 52% των ατόμων να δηλώνουν ότι έχουν πιο θετικές εμπειρίες σε μια μέση ημέρα (αισθήματα ηρεμίας, υπερηφάνεια για την ολοκλήρωση, την απόλαυση, κλπ) από αρνητικές (πόνος, ανησυχία, θλίψη, ανία, κλπ), ποσοστό εντούτοις χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 76%. Άλλες χώρες Σύμφωνα με άλλα ενδεικτικά αποτελέσματα της έρευνας, στην Ιαπωνία, ο δείκτης ύψιστης σημασίας αφορά θέματα ασφάλειας, ενώ η Δανία, η Γερμανία, η Νότιος Αφρική και η Ελβετία, αν και είναι χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, θεωρούν ότι η ικανοποίηση από τη ζωή είναι το βασικό συστατικό για την καλυτέρευσή της.
Από την άλλη, για ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως η Βραζιλία, η Χιλή και το Μεξικό, θέτουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση, αν και δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτές με την κορυφαία επίδοση στον συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, σε χώρες όπως τη Σουηδία, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Φινλανδία και την Νέα Ζηλανδία, το περιβάλλον (μόλυνση αέρα, ποιότητα νερού) θεωρείται κορυφαία αξία για τους πολίτες.

 

 

 

 

 

Σημερινή – sigmalive.com

Back to top button