Ελλάδα

Στο πόθεν έσχες θυρίδες και μετρητά

Σπάει το άβατο της θυρίδας για τους υπόχρεους πόθεν έσχες, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν επιπλέον και ό,τι χρήματα έχουν στο σπίτι (συμπεριλαμβάνονται και αυτά που κρύβονται στα στρώματα…) αλλά και αντικείμενα αξίας, ακόμη κι αν πρόκειται για τα επάργυρα κηροπήγια της γιαγιάς που κοσμούν την τραπεζαρία!

Όπως αποκάλυψε η Realnews, με το σχέδιο νόμου που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποστέλλεται στο κουαρτέτο προς έγκριση, οι αλλαγές στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης φέρνουν τα πάνω κάτω.

550_334_343642Συγκεκριμένα, στην επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 αναφέρεται ότι ως περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνονται είναι και: «Το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα και ειδικότερα, προκειμένου περί φυλασσόμενων κινητών, η κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους εκτιμώμενη αξία αυτών, προκειμένου δε περί μετρητών το σύνολο τούτων. Επίσης, τα εκτός πιστωτικών ή άλλων ιδρυμάτων φυλασσόμενα μετρητά, τιμαλφή και πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμοι λίθοι και γενικά οτιδήποτε φυλάσσεται οπουδήποτε πλην των θυρίδων του προηγούμενου εδαφίου. Τα στοιχεία της περίπτωσης αυτής δηλώνονται όταν, προκειμένου περί μετρητών, το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), προκειμένου δε περί τιμαλφών και πολύτιμων ειδών (κοσμημάτων κ.λπ.), πολύτιμων μετάλλων ή πολύτιμων λίθων, η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €). Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά όλα τα μέλη της οικογένειας.»

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 καθίσταται αναγκαία για τη σαφέστερη και -πάντως- ενδεικτική απαρίθμηση των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται.»

Να σημειωθεί ότι τέτοια πρόβλεψη για τις θυρίδες ή τη δήλωση χρημάτων και αντικειμένων αξίας όπου αλλού φυλάσσονταν δεν υπήρχε ούτε στο νόμο περί πόθεν έσχες του 2003, ούτε σε αυτόν του 2014. Μεταφράζοντας τη βούληση του νομοθέτη, με το εν λόγω άρθρο αίρεται η μυστικότητα της θυρίδας αφού θα δίδεται πλέον το δικαίωμα στα αρμόδια όργανα σε περίπτωση ακόμα και δειγματοληπτικού ελέγχου, να εξετάζουν αν ο υπόχρεος έχει θυρίδα και τι περιλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς να έχει προηγηθεί εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη, όπως προβλέπονταν έως σήμερα.

Στον κώδικα δε τραπεζικής δεοντολογίας αναφέρεται ότι «κάθε θυρίδα θησαυροφυλακίου αποτελεί προσωπικό χώρο του μισθωτή της και είναι απαραβίαστη τόσο από την τράπεζα, όσο και από κάθε τρίτο. Σε περίπτωση άρσης αυτής, το αναμενόμενο είναι να αναζητηθούν άλλοι τρόποι «απόκρυψης» χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων, εκτός τραπεζικών ιδρυμάτων.

 

 

 

real.gr

Back to top button