breaking newsΕλλάδα

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΑΦΙΑ..250.000 € ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΟΡΗΓΕΙ 250.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ;; ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΕΝΑΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ;

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
6/11/2017

Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίαση του στις 30 Οκτωβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που συνεδρίασε στα γραφεία του, την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Θέματα σχετικά με τις αρχαιρεσίες στον ΔΣΑ

  Ημερομηνίες εκλογών-παράβολα συμμετοχής

 

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε:

Ημέρες αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όπως ορίζονται εκ του νόμου, είναι  η Κυριακή 26.11.2017 και η Δευτέρα 27.11.2017.

Η ψηφοφορία θα γίνει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60) από 7.00΄π.μ. έως 7.00΄μ.μ.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου, η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 3.12.2017 και την Δευτέρα 4.12.2017 από 7.00΄π.μ. έως 7.00΄μ.μ.

 Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Δ.Σ.Α. μέχρι την 30.9.2017.

( Σημ. Η παραπάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ήδη στο site του Συλλόγου.)

 Τα παράβολα κατάθεσης υποψηφιοτήτων διατηρήθηκαν στο προϋφιστάμενο ύψος ως εξής:

• 1.500 ευρώ για τους πλήρεις συνδυασμούς

• 1.000 ευρώ για τους  συνδυασμούς χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο

• 600 ευρώ για τους υποψήφιους Προέδρους χωρίς συνδυασμό

και εκδίδονται από το ταμείο του Δ.Σ.Α.

 – Καθορισμός αριθμού εκλογικών τμημάτων για τις επικείμενες αρχαιρεσίες του Συλλόγου (άρθρο 114 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων)

 Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες αρχαιρεσίες ανέρχεται στους είκοσι χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα (20.990).

Το  ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα, για τις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου 2017, τη λειτουργία 26 εκλογικών τμημάτων. Τα πρώτα 25 με εγγεγραμμένους στο κάθε ένα από αυτά 805 μέλη και το 26ο με 865 εγγεγραμμένους (Στο τελευταίο τμήμα ψηφίζουν οι Δικηγόροι Ε.Ε.)

 – Αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών- αποζημίωση μελών Εφορευτικών Επιτροπών.

 Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ οι Εφορευτικές Επιτροπές θα είναι τριμελείς με προεδρεύοντα το αρχαιότερο μέλος.

Η ημερήσια αποζημίωση των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών καθορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ, πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, για πέντε (5) ημέρες το ανώτερο. Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η έκδοση νομίμου παραστατικού (ΤΠΥ).

 – Έγκριση έργου για την μηχανογραφική υποστήριξη των εκλογών

 Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε την ανάθεση της Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Εκλογών των Δικηγορικών Συλλόγων, κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Διευθυντή Πληροφορικής του Συλλόγου,  στην εταιρεία Ιnfodesign, από την οποία ο ΔΣΑ έχει προμηθευτεί κατά το παρελθόν το σχετικό λογισμικό, όπου χρησιμοποιήθηκε και στις προηγούμενες εκλογές (2005, 2008, 2011, 2014), για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

 Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 12.097 ευρώ πλέον  ΦΠΑ, έναντι του ποσού των 19.000 ευρώ για τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή μειώθηκε κατά 38%  και είναι εντός των ορίων του  προϋπολογισμού των εκλογών, όπως ορίστηκε με την από 28.2.2017 απόφαση.

 2Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απεδέχθη ομόφωνα την χορηγία ύψους 250.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου.

Η χορηγία δίδεται από την Τράπεζα στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, μεταξύ ΔΣΑ και Τράπεζας Πειραιώς,  σχετικά με την επιλογή τραπεζικού συνεργάτη του Συλλόγου.

Σύμφωνα με τον σχετικό όρο : «η Τράπεζα αναλαμβάνει να καταβάλει στον  Δ.Σ.Α., υπό μορφή χρηματικής δωρεάς, το ποσό των € 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπροσθέτως, θα καταβάλει στον Δ.Σ.Α. επιπλέον ποσό δωρεάς ύψους € 100.000, αποκλειστικά για το πρώτο έτος συνεργασίας».

 

3. Αποδοχή χρηματοδότησης έργου διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Ολομέλειας και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την επιτάχυνση διαδικασιών εκκαθάρισης των αμοιβών Δικηγόρων από τα Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας με διαφάνεια και ασφάλεια

 Το  Δ.Σ του ΔΣΑ απεδέχθη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. την χρηματοδότηση, ύψους 20.000 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Ολομέλειας και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για επιτάχυνση της διαδικασίας  εκκαθάρισης αμοιβών Δικηγόρων από τα Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας με διαφάνεια και ασφάλεια.

Για την άμεση υλοποίησή του, ενεκρίθη η προκήρυξη διαγωνισμού (έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Συλλόγου), για το έργο «Παρακολούθηση ροής Νομικής Βοήθειας –Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ Ολομέλειας με ΟΠΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προϋπολογισμού  20.000 ευρώ.

 4.Εγκριση ανάθεσης μελέτης για το ασφαλιστικό, προς υποστήριξη της Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον της Ολομέλειας ΣτΕ

Εγκρίθηκε η ανάθεση μελέτης προς αντίκρουση των «αναλογιστικών προβολών» και «οικονομικών μελετών» του Υπουργείου Εργασίας (στο πλαίσιο της δίκης για το ασφαλιστικό στην Ολομέλεια του ΣτΕ), προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών /ΕΛΚΕ και τον καθηγητή Ιωάννη Λεβεντίδη. Η μελέτη αφορά στην υποστήριξη των θέσεων της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναντι ποσού 6.667 ευρώ για κάθε φορέα.

5. Εγκρίσεις πρακτικών αξιολόγησης δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών-Παράταση σύμβασης καθαρισμού

– Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε ομόφωνα το από 20.9.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο «Ανάδειξη Αναδόχου για τον καθαρισμό των κτηρίων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και των χώρων ευθύνης του για δύο έτη» (επί των τεχνικών προσφορών).

– Παράλληλα ενέκρινε την  παράταση της σύμβασης του συνεργείου καθαρισμού και την ενίσχυση του συνεργείου για επιπλέον δύο σαββατοκύριακα για τις ανάγκες της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.

Ο καθαρισμός των γραφείων του ΔΣΑ στο κεντρικό κτήριο και στα δικαστήρια γίνεται από την εταιρεία SQS AE, η οποία επιλέχθηκε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού για χρονική διάρκεια 2 ετών (31.10.2015-31.10.2017) με μηνιαίο κόστος 3.710 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού για τα επόμενα δύο έτη.

– Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε ομόφωνα το από 26.10.2017 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ» (επί των τεχνικών προσφορών).

– Το ΔΣ του ΔΣΑ  ενέκρινε ομόφωνα το από 26.10.2017 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΑΜΟΥΑ (CREAM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» (επί των τεχνικών προσφορών).

– Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε ομόφωνα το από 3.8.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΣΑ», με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, ελλείψει προσφορών, και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξή του.

6. Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 1.500 ευρώ στον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, για το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα «ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» που διοργάνωσε στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2017 στο Καρπενήσι.

Back to top button