breaking newsΚύπροςΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εννέα παρεμβάσεις σε 5 χρόνια στις παραλίες του Πρωταρά

 

Σωρεία αυθαίρετων επεμβάσεων στις παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν μέτρα μετά τις καταστροφές που προκαλούνται.

Μετά και από τις πρόσφατες παράνομες επεμβάσεις στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά και στην παραλία Κόννος στο Κάβο Γκρέκο, η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου λαμβάνει μέτρα για αποτροπή των αυθαίρετων παρεμβάσεων, ύστερα και από το ενδιαφέρον που επέδειξε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης για άρση των παρανομιών.

Όπως προκύπτει μέσα από έρευνα του «Φ», από το 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός αυθαίρετων επεμβάσεων σε παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου. Οι επεμβάσεις έγιναν χωρίς τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ή/και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Εννέα παρεμβάσεις σε 5 χρόνια στις παραλίες του Πρωταρά

Πέρα από τις τρεις υποθέσεις που αφορούν τις παραλίες Σκούταροι (Μάλαμα), Cavo Maris και Κόννος, για τις οποίες υποβλήθηκαν καταγγελίες προς την Αστυνομία από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, καταγράφονται επίσης οι ακόλουθες έξι υποθέσεις αυθαίρετων επεμβάσεων από τον Δήμο Παραλιμνίου:

1 Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και της Θαλάσσιας Ζώνης στην περιοχή Κάππαρη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2013-2014 και αφορούσαν εκβραχισμό της ακτής, τοποθέτηση χαλαρών βράχων υπό τύπον κυματοθραύστη στη βόρεια πλευρά του κολπίσκου, μήκους περίπου 10 μέτρων και διαμόρφωση της παραλίας. 

2 Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και της Θαλάσσιας Ζώνης στην περιοχή Fig Tree Bay, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2013-2014 και αφορούσαν χωματουργικές εργασίες, κατασκευή κάθετου προβόλου από φυσικούς ογκόλιθους, μήκους περίπου 30 μέτρων και διαμόρφωση της παραλίας. 

3 Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην περιοχή Αγία Τριάδα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2013-2014 και αφορούσαν εκβραχισμό της ακτής, χωματουργικές εργασίες, αποψίλωση βλάστησης, δημιουργία χώρων στάθμευσης και διαμόρφωση της παραλίας.

4 Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στις περιοχές Σειρήνα (Κουμούλλη) και Βρυσούθκια (Μουζούρα), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2015-2016 και αφορούσαν χωματουργικές εργασίες, κατασκευή αναβαθμίδων με τη χρήση ογκολίθων, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ απότομη κλίση και υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, καθώς και την κατασκευή αποχωρητηρίων.

5 Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην περιοχή Κάππαρη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2017-2018 και αφορούσαν χάραξη και κατασκευή χωμάτινου πεζοδρόμου χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για εγγραφή δρόμου ή πεζοδρόμου, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί επέμβαση σε κρατική γη (κάτι το οποίο συνεπαγόταν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου) ή ιδιωτική γη, ώστε να γίνει απαλλοτρίωση. Κατόπιν έλεγχου του Γενικού Ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι τα έξοδα καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του Δήμου Παραλιμνίου.

Επιπρόσθετα, οι καταγγελίες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για παρεμβάσεις στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δίχως έγκριση των αρμοδίων κυβερνητικών Τμημάτων, περιλαμβάνουν:

> Παραλία ΜΜΑΔ: Πέραν της χάραξης χωμάτινου πεζοδρόμου, έγινε δενδροφύτευση και πιθανή επέμβαση στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε στην τοπική αρχή δικαίωμα δημιουργίας αποχωρητηρίων, αλλά αντί αυτών ο Δήμος Παραλιμνίου προκήρυξε (για τον συγκεκριμένο χώρο) διαγωνισμό για λειτουργία καντίνας. Επιπλέον, δεν εκπονήθηκε Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), ούτε και υπεβλήθη υδρολογική μελέτη.

> Παραλία Γλυκύ Νερό (παραλία σκύλων): Συνεχίστηκε η χάραξη και κατασκευή χωμάτινου πεζοδρόμου χωρίς άδεια, ενώ κατασκευάστηκε οχετός χωρίς μελέτη, σχεδιασμό ή άδεια.

> Παραλία Γλυκύ Νερό Β: Από επιτόπια επίσκεψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η χάραξη και κατασκευή χωμάτινου πεζοδρόμου και δενδροφύτευση, ενώ σε δεύτερη επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι δύο εκσκαφείς προέβαιναν σε εκβραχισμό της ακτής και διεξήγαγαν χωματουργικές εργασίες εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, που δεν συνάδουν με την άδεια που παραχωρήθηκε στον Δήμο Παραλιμνίου από τον Έπαρχο Αμμοχώστου.

6 Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην περιοχή Λομπαρτί (Green Bay), σε παραθαλάσσιο τεμάχιο χαλίτικης γης, που εφάπτεται με τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας / Ειδική Ζώνη Διατήρησης Θαλάσσια Περιοχή Νησιά (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY3000006), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Απριλίου – Μαΐου 2017 και αφορούσαν εκβραχισμό της ακτής, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση πρανών με τη χρήση ογκολίθων, αποψίλωση βλάστησης και διαμόρφωση της παραλίας.

Όπως αναφέρει στον «Φ» ο έπαρχος Αμμοχώστου Γεώργιος Χρυσαφίνης, για όλες τις επεμβάσεις, στους διοικητικούς φακέλους της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία και οι ενέργειες που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους, κατά χρόνο και τόπο, από μέρους τόσο της Επαρχιακής Διοίκησης όσο και των άλλων αρμοδίων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Στην περιοχή Κάππαρη, η επέμβαση μεταξύ 2013 και 2014 αφορούσε στην τοποθέτηση βράχων εντός της θάλασσας υπό τύπον κυματοθραύστη και τοποθέτηση άμμου για σκοπούς διαμόρφωσης της παραλίας. Επειδή δεν είχε εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια, ζητήθηκε ο τερματισμός των εργασιών. 

Οι εργασίες στον κολπίσκο Fig Tree Bay, κατά την ίδια περίοδο, αφορούσαν στην κατασκευή προβόλου για σκοπούς αντιμετώπισης της διάβρωσης που παρουσιαζόταν κάθε χρόνο, λόγω, όπως επιστεύετο, προηγούμενων παράνομων εκβραχισμών. Παρόλο που ο Δήμος Παραλιμνίου ισχυρίστηκε ότι οι εργασίες διεξήγοντο μετά από συμβουλές ειδικών, απαιτήθηκε η διακοπή της διεξαγωγής οποιασδήποτε περαιτέρω εργασίας. 

Στην περιοχή Αγία Τριάδα, επεμβάσεις παρατηρήθηκαν κατά καιρούς και πριν την περίοδο 2013-2014, οπόταν και εντατικοποιήθηκαν. Στην περιοχή αυτή, οι εργασίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο χωματουργικές εργασίες, όπως τοποθέτηση άμμου, εκσκαφές, επιχωματώσεις, αποψίλωση βλάστησης, και δεντροφύτευση για διαμόρφωση/ διεύρυνση της παραλίας. 

Για τις εργασίες που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2015-2016 στις περιοχές Σειρήνα (Κουμούλλαινα) και Βρυσούθκια (Μουζούρα), είχαν μεν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες, όμως οι εργασίες που πραγματοποίησε ο Δήμος Παραλιμνίου δεν περιορίστηκαν στα όσα τα συναφή σχέδια περιελάμβαναν.

Για το θέμα, έχει επανειλημμένα ζητηθεί η υποβολή των σχεδίων όλων των εργασιών που εν τέλει έχουν πραγματοποιηθεί, όμως ο Δήμος παραλείπει να ανταποκριθεί.

Καθοριστική παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών 

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσαφίνη «επειδή, όπως και από τα ανωτέρω προκύπτει, οι ενέργειες που λαμβάνονταν κατά το παρελθόν δεν υπήρξαν αποτελεσματικές, ο υπουργός Εσωτερικών έδωσε σαφείς εντολές όπως από μέρους των αρμοδίων κυβερνητικών υπηρεσιών μην επιδεικνύεται εφεξής οποιαδήποτε ανοχή ή διστακτικότητα για λήψη άμεσων ενεργειών για αντιμετώπιση των επεμβάσεων εν τη γενέσει τους, μη αποκλειομένων υλικών δράσεων από μέρους της Αστυνομίας και δικαστικών μέτρων».

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει, υπήρξε άμεση παρέμβαση για όλες τις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν μη αδειοδοτημένες εργασίες από μέρους του Δήμου Παραλιμνίου στις παραλίες στις περιοχές ΜΜΑΔ, Γλυκύ Νερό και Γλυκύ Νερό Β’.

Για τις περιπτώσεις αυτές, λόγω της ταχείας  και αποφασιστικής παρέμβασης της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, επετεύχθη ο τερματισμός των εργασιών πριν επέλθει οποιαδήποτε σημαντική ή ανεπανόρθωτη ζημιά ή αλλοίωση του τοπίου.

Στο ίδιο πλαίσιο υπήρξε άμεση παρέμβαση της Επαρχιακής Διοίκησης και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών όταν παρατηρήθηκαν μη αδειοδοτημένες εργασίες στις περιοχές Σκούταροι (Μάλαμα) και Περνέρα (Αλάτι). Σύμφωνα με τον Έπαρχο Αμμοχώστου, για τις υποθέσεις που αφορούν στις επεμβάσεις αυτές, λαμβάνονται, από μέρους της Αστυνομίας και της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, δικαστικά μέτρα.

«Είναι πεποίθησή μας και ήδη διαφαίνεται ότι, μετά την καθοριστική παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών και των άμεσων μέτρων και ενεργειών που λαμβάνονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, το διαχρονικό και νοσηρό φαινόμενο των αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά», υπογραμμίζει ο έπαρχος Αμμοχώστου.  

«Όπως παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μετά τα μέτρα που λήφθηκαν για τις παραλίες Σκούταροι και Περνέρα, για οποιαδήποτε εργασία επί της παραλίας, ακόμη και την πιο ήπιας μορφής, από τον Δήμο Παραλιμνίου, προηγείται συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες», καταλήγει ο κ. Χρυσαφίνης.

Καταγγελίες και λήψη δικαστικών μέτρων

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, αρμόδιοι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης επιθεωρούν το παραλιακό μέτωπο σχεδόν καθημερινά και όταν παρατηρούν ότι διενεργούνται εργασίες που ενδεχομένως να παραβιάζουν διατάξεις κείμενης νομοθεσίας, καλούν τον εμπλεκόμενο να τερματίσει αμέσως τις εργασίες αυτές. Ιδιαίτερα όταν εργασίες που διενεργούνται υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα και επηρεάζουν το ανάγλυφο του τοπίου το θέμα καταγγέλλεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου.  

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, αυτού του χειρισμού έτυχαν και οι εργασίες που ο Δήμος Παραλιμνίου διεξήγαγε στην περιοχή Σκούταροι, έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Μάλαμα.

Για το θέμα αυτό, μάλιστα, έχει σχηματιστεί φάκελος στο Αρχηγείο, το οποίο και το χειρίζεται σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για λήψη δικαστικών μέτρων.

Παρόμοιου χειρισμού τυγχάνουν και οι εργασίες που ο Δήμος Παραλιμνίου διενεργεί έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Cavo Maris όπως, επίσης και αυτές στην παραλία Κόννος.

  Άγγελος Νικολάου   

 .philenews.com
Back to top button