breaking newsΕλλάδα

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ : Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΨΕ ΤΟ…ΣΩΒΡΑΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΒΑΤΑ !

 

Ἂν –λέω ἂν- το παραλήρημα Καρανίκα, συμβούλου στρατηγικῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ, περί ἐθνικιστῶν καί φασιστῶν, τύχαινε νά ἀκουγόταν ἀπό τά ἓδρανα τῆς Βουλῆς ἀγορεύοντος του Γεωργίου Παπανδρέου, ὁ <Γέρος τῆς Δημοκρατίας> θά ρωτοῦσε: <Ποιός τό εἶπε αὐτό;> <Ὁ Καρανίκας>. <Ἂ! Τότε δέν ἒχει καμμία σημασία>. Καί θά συνέχιζε τήν ἀγόρευσή του.

Ἀλήθεια, ὁ ξιφουλκήσας κατά <ἐθνικιστῶν καί φασιστῶν> λόγω Μακεδονικοῦ, ἒχει ἐντρυφήσει στήν λέξη

<ἒθνος>, λέξη ὁμηρική, καί τά παράγωγά της;

Ἒθνος σημαίνει σμῆνος: Ἒθνεα μελισσάων, κατά τόν Ὃμηρο, ἒθνεα ἑτάρων, ἒθνεα πεζῶν, μυιάων, ὀρνίθων, χηνῶν κλπ. Αὐτά τά ἒθνη λοιπόν ἀποτελοῦνται ἀπό ὁμοειδῆ ἒμβια ὂντα, πού ἒχουν ἲδια ἢθη, συμβιοῦν, δέν τρώγονται μεταξύ τους καί ἀποτελοῦν ἓνα σμῆνος.

Τά ἒθνεα μελισσάων εἶναι μέλισσες καί ὂχι κηφῖνες. Τά ἒθνεα μυιάων εἶναι μυῖγες καί ὂχι κουνούπια. Τά ἒθνεα Ἀχαιῶν εἶναι Ἀχαιοί καί ὂχι Σλαῦοι.

Στήν κοινωνιολογία, ἒθνος εἶναι σύνολον ἀνθρώπων πού μοιράζονται κοινά γνωρίσματα, κοινή ἱστορία, γεωγραφική καταγωγή καί ἒχουν ἐθνική συνείδηση. Ἂν οἱ πολιτικές φατρίες ἒθεσαν μετά τόν Ζάν Ζάκ Ρουσώ διάφορες πολιτικές ταμπέλες στήν παράγωγη λέξη ἐθνικισμός καί ἐθνικιστής, αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν ἀρχική ἐτυμολογία καί σημασία τῆς λέξεως.

Ἒχετε ἀκούσει ποτέ τούς Τούρκους νά λένε <Τουρκικό ἒθνος>; Ποτέ. Κι αὐτό γιατί δέν ἀποτελοῦν ὁμοιογενές ἒθνος ἀλλά συνονθύλευμα ἐθνῶν. Γι᾽ αὐτό πότε λέγονται <Τουράν>, πότε <Εὐρωπαῖοι> καί πότε Ἰσλάμ.

Οἱ Ἓλληνες λοιπόν πού ἀνταποκρίνονται ἀκριβῶς στόν ἐτυμολογικό ὃρο τοῦ ἐθνικιστοῦ, γιατί θά πρέπει νά κατηγοροῦνται ἀπό τόν πρωθυπουργικό σύμβουλο; Μήπως ἐπειδή μοιράζονται κοινά γνωρίσματα; Ἐπειδή ἀνήκουν στήν ἲδια φυλή; Ἐπειδή μιλοῦν τήν ἲδια γλῶσσα; Ἐπειδή ἒχουν τό ἲδιο θρήσκευμα; Ἐπειδή ἒχουν κοινή ἱστορία; Ἐπειδή ἒχουν γεωγραφική καταγωγή; Θά μποροῦσαν νά λέγονται καί ἐθνίτες, ἢτοι ἀνήκοντες στό ἒθνος τῶν Ἑλλήνων.

Ἒχετε ἀκούσει τά πλήθη νά κραυγάζουν <Ζήτω τό κράτος>; Ποτέ. Λένε <Ζήτω τό ἒθνος>Ἒχει λησμονηθεῖ ἡ ρήση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ πώς <τό Ἒθνος πρέπει νά μάθει νά θεωρεῖ ἐθνικό ὃτι εἶναι ἀληθινό;>

Ἒχει ἀποκληθεῖ ἡ ἐθνική μας ὁμάδα ἀλλοιῶς; <Ἐθνική Ἑλλάδος γειά σου> λέι ὁ Σαββόπουλος στό διάσημο τραγούδι του. Τόν θούριο τῆς Ἑλλάδος ἐθνικό ὓμνο δέν τόν ἀποκαλοῦμε; Τήν Ἐθνική Τράπεζα Ἑλλάδος, ἒτσι δέν τήν λέμε; Ἀλλά τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος δέν τήν λέμε <ἐθνική> γιατί δέν εἶναι. Ἀνήκει σέ ξένους κατά συντριπτική πλειοψηφία.

Τό ὁδικό δίκτυο ἀνά τήν χώρα, <ἐθνικό δίκτυο δέν καλεῖται; Καί τό σιδηροδρομικό; Καί τό ἠλεκτρικό; Καί τό τηλεπικοινωνιακό; Πῶς δέν ντράπηκε ὁ πρωθυπουργικός σύμβουλος νά ἀποκαλέσει <ἀμόρφωτα ἐθνίκια πού ἐπικαλοῦνται τόν Μέγα Ἀλέξανδρο> ὃσοι ἀντιτίθενται, ὡς ἒθνος, στήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στά Σκόπια;

Τί σημαίνει <ἀς μή ξεχνᾶμε τί ρόλο ἒπαιξαν οἱ ἐθνικιστές καί οἱ φασίστες στόν πόλεμο τοῦ ᾽40>; Ἀσφαλῶς καί δέν ξεχνᾶμε. Εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀποδέχθηκαν τήν ὑπογραφή τοῦ ἐπαίσχυντου συμφώνου μή ἐπιθέσεως Στάλιν καί Χίτλερ, γνωστοῦ ὡς <συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότωφ>

Μήπως ὁ ἂνθρωπος ἒχει μπερδέψει τό…σώβρακο μέ τήν γραβάτα;

 

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Back to top button