breaking newsκοινωνία

Έκρηξη μετατροπών συμβάσεων από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση!

 

 

geralt / pixabay

Απόλυτη κυριαρχία τής μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας και έκρηξη των μετατροπών συμβάσεων από πλήρη σε μερική και σε εκ περιτροπής, είναι τα βασικότερα από όσα κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ανακοινώθηκε για τον μήνα Φεβρουάριο του 2020!

Όπως τονίζουν ο Αλέξης Μητρόπουλος και η ΕΝΥΠΕΚΚ, Έλληνες και ξένοι εργοδότες έχουν αντιληφθεί τον νέο γύρο αντεργατικών μεταρρυθμίσεων που συντελείται στην αγορά εργασίας, στο …όνομα της δήθεν ανάπτυξης που προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι βιώνουμε. Στα πλαίσια του «αναπτυξιακού νόμου» 4635/2019, είναι ενταγμένο άλλωστε και το άρθρο 59 αυτού, που ξαναθεσπίζει το μονομερές δικαίωμα των εργοδοτών να μετατρέπουν τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερική ή σε εκ περιτροπής!!

Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, η μερική απασχόληση κυριάρχησε για όλο τον μήνα Φεβρουάριο 2020 με το 57% των θέσεων εργασίας να αμείβονται κάτω από 300 ευρώ μηνιαίως!! Τέτοιο ύψος μηνιαίων αποδοχών ματαιώνει κάθε ελπίδα, όχι μόνο για τη βελτίωση του δημογραφικού αφού καθιστά αδύνατη τη δημιουργία οικογένειας, αλλά και του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού ζητήματος, αλλά και για την ανόρθωση της ελληνικής αγοράς εργασίας γενικότερα. 

Πιο συγκεκριμένα:

Ι. Έκρηξη της μερικής απασχόλησης (56%)

Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα IV στη σελίδα 8 της Έκθεσης, στο σύνολο 183.602 προσλήψεων για τον Φεβρουάριο 2020, οι 103.144 (78.111 + 25.033) είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, ήτοι ποσοστό 56% που είναι από τα υψηλότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ΜΟΝΟ 80.458 είναι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας IV
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 29.2.2020
ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΣΛΗ-ΨΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 73.485 65.113 18.543 157.141
ΦΕΒΡ. 2019 75.200 68.283 21.627 165.110
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 92.740 82.170 27.247 202.157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 158.013 97.237 26.931 282.181
ΜΑΪΟΣ 2019 161.247 126.811 35.466 323.524
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 125.618 128.317 35.554 289.489
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 111.579 106.341 32.399 250.319
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 84.208 82.367 28.850 195.425
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 128.616 145.269 34.236 308.121
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 92.536 122.455 33.601 248.592
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 88.485 93.089 27.009 208.583
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 85.669 86.342 28.232 200.243
IANOYAΡΙΟΣ 2020 82.382 74.392 20.858 177.632
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 80.458 78.111 25.033 183.602
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΔΙΜΗΝΟΥ 2020 162.840 152.503 45.891 361.234
ΣΥΝΟΛΟ 1/1/2019-29/2/2020 1.440.236 1.356.297 395.586 3.192.119

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα, αλλά και από το Διάγραμμα IΧ  (σελ. 10 Έκθεσης) που παραθέτουμε, η έκρηξη της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας είναι σοκαριστική, αφού για τον Φεβρουάριο 2020 ΜΟΝΟ το 43,8% των νέων προσλήψεων ήταν πλήρους απασχόλησης, ενώ ποσοστό 56,2% ήταν με καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας (42,54% και 13,64%, αντίστοιχα)!
ΙΙ. Ρεκόρ μετατροπής θέσεων πλήρους σε μερική και εκ περιτροπής εργασία
Εξάλλου, όπως καταδεικνύεται στον Πίνακα VI της σελ. 10 της Έκθεσης, και τον Φεβρουάριο του 2020 είχαμε τεράστιο αριθμό μετατροπών από συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής εργασία.

Ειδικότερα, είχαμε 2.384 θέσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε μερική και 1.870 (860 + 1.010) θέσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής (με συναίνεση ή όχι του εργαζομένου), δηλαδή συνολικά 4.254 συνάνθρωποί μας που κατείχαν θέσεις πλήρους και ασφαλισμένης απασχόλησης, τώρα θα ζουν στην ανασφάλεια και με μηνιαίο μισθό 300 ευρώ!!

Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε μερικήΑπασχόληση Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ περι-τροπής απασχόληση μεσυμφωνία εργαζόμενου καιεργοδότη Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απα-σχόληση σε εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη
2.384 860 1.010

Κατόπιν αυτών, τα ανωτέρω στοιχεία του υπουργείου Εργασίας προκαλούν βαθειά ανησυχία και πρέπει να προβληματίσουν την κυβέρνηση της ΝΔ, αφού για όγδοο μήνα στη διακυβέρνηση της χώρας κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης με πρωτοφανή έκρηξη στα μεταπολεμικά χρονικά τής ελληνικής αγοράς εργασίας!

Τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να συνετιστούν και να σταματήσουν τις προκλητικά …πανηγυρικές δηλώσεις για δήθεν θετική αποτίμηση των ροών απασχόλησης και για δήθεν αύξηση του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας.

Το ορατό μέλλον τής μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα είναι δυσοίωνο αφού οι απολύσεις και οι μετατροπές των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αυξάνουν δραματικά και πολύ περισσότερο που πληθαίνουν καθημερινά οι εργοδότες που δεν πληρώνουν τους εργαζομένους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα το ύψος των καταβαλλομένων συντάξεων, αφού το Εργασιακό είναι συνάρτηση του Ασφαλιστικού.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα συνεχίσει να αναδεικνύει την πραγματική εικόνα τής μισθωτής εργασίας στη σημερινή Ελλάδα και να αφυπνίζει τον καθημαγμένο από τις μνημονιακές πολιτικές λαό μας!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δεν θα σταματήσει να διαβάζει και να ερμηνεύει αντικειμενικά και επιστημονικά τα στατιστικά δεδομένα και τα ευρήματα των πληροφοριακών συστημάτων, αρνούμενη να προσχωρήσει στην καταστροφική …λογική της μνημονιακής ετερονομίας και στην υποτιθέμενη «επαναφορά στην κανονικότητα» της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης!

freepen
Back to top button