breaking newsΚύπρος

Νέος θανάσιμος Κίνδυνος για την Κύπρο

 

 

Του Φοίβου Κλόκκαρη*

 

Η Τουρκία, μετά την εισβολή του 1974 και την συνεχιζόμενη  κατοχή τού βορείου τμήματος της Κύπρου, το οποίο τουρκοποίησε πλήρως με την εκρίζωση του Ελληνικού στοιχείου και τον εποικισμό, προχώρησε το 2019   σε νέα εισβολή στο θαλάσσιο χώρο και επέκταση τής κατοχής και στην ΑΟΖ  τής Κυπριακής Δημοκρατίας( ΚΔ), η οποία απέτυχε  να την αποτρέψει.

 

Παράλληλα  στη ξηρά προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε δύο δράσεις που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν, να εκτιμηθεί η επικινδυνότητά τους και να γίνουν άμεσες ενέργειες αντιμετώπισής τους : (1) Την ενίσχυση των Τουρκικών δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) με σύγχρονα επιθετικά οπλικά συστήματα (άρματαLeopard2 A4, αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλ. μακρού βεληνεκούς, dronesκ.ά.) και (2) Την εφαρμογή σχεδίου δημογραφικής αλλοίωσης των ελεύθερων περιοχών, με την παράνομη προώθηση μουσουλμάνων μεταναστών.

Τα δεδομένα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Κύπρο είναι  σε βάρος τής ΚΔ, η οποία βρίσκεται σε ασφυκτικό τουρκικό στρατιωτικό κλοιόαπό ξηράς (ΤΔΚ) και θαλάσσης (τουρκικό  ΠΝ).

Η μεγάλη τρωτότητα της ΚΔ έναντι της Τουρκικής απειλής οφείλεται στην εξασθενημένη αμυντική θωράκισή της, την έλλειψη πολεμικού ναυτικού (ΠΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) ,την υποβάθμιση του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου – Ελλάδας, την απουσία αμυντικών συμμαχιών, την αποδυνάμωση  της Γραμμής Καταπαύσεως του Πυρός (ΓΚΠ) και στην υποτονική στήριξη της από την ΕΕ. Η  ΕΕ δεν έχει κοινή αμυντική πολιτική, ούτε δικό της στρατό και αρκετά μέλη της έχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία.

Η Τουρκία ακολουθεί στη Κύπρο, την στρατηγική τού εξαναγκασμού, δηλαδή την χρήση ή την απειλή χρήσης ισχύος για να αναγκάσει την ΚΔ να αποδεχθεί λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό. Το τελευταίο οχυρό αντίστασης που απέμεινε στον Κυπριακό Ελληνισμό, είναι το κράτος τής ΚΔβασισμένο στις ελεύθερες περιοχές.

Αν η Τουρκία δεν επιτύχει τον πολιτικό στόχο τηςμε την απειλή χρήσης ισχύος και αφού ήδη άλωσε στρατιωτικά το βόρειο τμήμα της Κύπρου και τον θαλάσσιο χώρο της, δεν πρέπει να αποκλείεται  η επόμενη στρατιωτική δράση τηςνάεκδηλωθεί στη ξηρά κατά των ελευθέρων περιοχών. 

Τα επιχειρησιακά δεδομένα ευνοούν δράση της Τουρκίας στην ξηρά, την οποία  μπορεί να δικαιολογήσει με την δοκιμασμένη μέθοδο τής προβοκάτσιας που εφαρμόζει συστηματικά σε βάρος του Ελληνισμού. Οι ΤΔΚπλεονεκτούν έναντι της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) σε αναλογία δυνάμεων, έχουν πλήρη επάνδρωση, σύγχρονα επιθετικά όπλα, προωθημένη διάταξη σε πεδινό έδαφος χωρίς κωλύματα και δυνατότητα άμεσης αεροπορικής και ναυτικής υποστήριξης.

Η ΕΦ έχει χαμηλό ποσοστό επάνδρωσης, μεγάλης ηλικίας οπλικά συστήματα και οι ζωτικοί χώροι της, μεταξύ των οποίων μεγάλοι κατοικημένοι τόποι, είναι προωθημένοι και  κινδυνεύουν να παρακαμφθούν και τεθούν υπό τον έλεγχο των ΤΔΚ, με αιφνιδιαστική επιθετική ενέργεια τους, πολύ μικρού βάθους και χρόνου, με πολιτικό στόχο να  αναγκάσουν την ΚΔ  να αποδεχθεί λύση τουρκικών όρων στο κυπριακό.

Η στρατιωτική εκτίμηση της απειλής πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις δυνατότητες τού αντιπάλου (τι είναι φυσικά ικανός να πράξει ). Το ζητούμενο από μας είναι να έχουμε ικανή αποτρεπτική ικανότηταγια να μην εκδηλώσει ο αντίπαλος τις δυνατότητες του ή αν το πράξει να υπολογίζει σε μεγάλο κόστος.

Σήμερα η ΚΔ πέραν των ενεργειών της στον πολιτικό, διπλωματικό και ενεργειακό τομέα, προς αντιμετώπιση της Τουρκικής επιθετικότητας πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος και στον στρατιωτικό τομέα.

Το κρίσιμο ζητούμενο στο στρατιωτικό τομέα, είναι να ενισχύσουμε άμεσα τηναποτρεπτική ικανότητα της ΚΔ στηξηρά, προςδιάσωσητου κράτους της ΚΔ και των ελεύθερων περιοχών με κύριες ενέργειες:

  • Να αναθεωρηθεί η πολιτική πού ακολουθείται στο θέμα της διαχείρισης του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ). Να δίδονται όλες οιεισπράξεις του για τις ανάγκες εξοπλισμού της ΕΦ, προς ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της, που θα συμβάλει και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας της ΚΔ.

  • Να προωθηθούν άμεσα ως πρώτιστη προτεραιότητα προγράμματα ενίσχυσης των δυνάμεων ξηράς τής ΕΦκαι να ενεργοποιηθούν όλα τα αδρανοποιηθέντα φυλάκια τής ΓΚΠ.

  • Να προγραμματισθεί και να αρχίσει σταδιακή εφαρμογή απόκτησης ικανού ΠΝ και ΠΑ

  • Να επιδιωχθεί η αναζωογόνηση του δόγματος του ΕΑΧΚύπρου – Ελλάδας και η σύναψη αμυντικών συμμαχιών.

  • Να  καλλιεργηθεί το εθνικό φρόνημα και το αγωνιστικό πνεύματού κυπριακού Ελληνισμού

Η επιβίωση μας , βασίζεται στην ηθική και υλική στήριξη της ΕΦ. Η ΕΦ είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης τού δικαιώματος αυτοάμυνας μας . Κανένας δεν θα προστρέξει σε βοήθεια μας αν εμείς δεν ασκήσουμε αποτελεσματικά αυτό το δικαίωμα.

* αντιστράτηγος ε.α.

onisilos

Tags

Related Articles