breaking newsΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΜΑ αποφεύγει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εμ@ολίων COVID

Ομάδα επιφανών επιστημόνων και ιατρών ζητούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (ΕΜΑ) να απαντήσει σε “επείγοντα” ερωτήματα για την ασφάλεια των τριών εμβολίων COVID που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε., ή αλλιώς να αποσύρουν την αδειοδότηση.

Σε μια ανοιχτή επιστολή η οποία δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα, η ομάδα ρωτά “κατά πόσον θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων απαντήθηκαν επαρκώς πριν από την έγκριση” από την ΕΜΑ.

Η ΕΜΑ έχει δώσει άδεια για επείγουσα χρήση στην Ε.Ε. σε τρία εμβόλια: της Pfizer/Biontech, της Moderna και της Oxford/Astra Zeneca.

Στην επιστολή τους, 12 επιστήμονες και ιατροί σημειώνουν ότι έχει αναφερθεί “ευρύ φάσμα παρενεργειών” σε νέα και προηγουμένως υγιή άτομα, μετά τον εμβολιασμό τους με τα γενετικά εμβόλια COVID.

Γράφουν:
«Επιπλέον, υπάρχουν πολλές αναφορές στον Τύπο σε όλο τον κόσμο για γηροκομεία που έχουν πληγεί από την COVID-19 τις επόμενες μέρες μετά τον εμβολιασμό. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί αυτά τα περιστατικά, όλα αυτά και το κάθε ένα, να είναι ατυχείς συμπτώσεις, είμαστε ανήσυχοι ότι δεν έχει υπάρξει και συνεχίζει να μην υπάρχει επαρκής διερεύνηση των πιθανών αιτιών των ασθενειών και των θανάτων υπό αυτές τις συνθήκες, ιδίως εν τη απουσία μεταθανάτιων εξετάσεων

Στην αρχική τους επιστολή, που στάλθηκε με email στην ΕΜΑ στις 28 Φεβρουαρίου, η ομάδα ζητά από την ΕΜΑ να δώσει απαντήσεις σε επτά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια μέσα “σε επτά ημέρες, και να αντιμετωπίσει με ουσιαστικό τρόπο όλες τις ανησυχίες μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην ικανοποιήσετε αυτό το λογικό αίτημα, θα δημοσιοποιήσουμε την επιστολή μας”.

Αρκετά από τα ζητήματα ασφαλείας που περιλαμβάνει η επιστολή, όπως η θρομβοκυτοπενία, η ενδοθηλιακή βλάβη, η μικροθρόμβωση και το εγκεφαλικό, έχουν αναφερθεί στο The Defender.

Οι συγγραφείς, με επικεφαλής τον Dr Sucharit Bhakdi, επίτιμο καθηγητή ιατρικής μικροβιολογίας και ανοσολογίας και πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Ιατρικής Μικροβιολογίας και Υγιεινής του Πανεπιστημίου Johannes Guttenberg του Μάιντς, δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση.

Σε γραπτή τους δήλωση, στις 10/3/21, λένε:

«Συνεπώς, ως σημείο εκκίνησης, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να απαριθμήσουμε και να αξιολογήσουμε όλους τους θανάτους οι οποίο συνέβησαν εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό και να συγκρίνουμε την κλινική εικόνα με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Γενικότερα, σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων COVID-19, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης δηλώνει στην Απόφαση 2361 της 27 Ιανουαρίου, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα εμβόλια COVID-19 υποστηρίζονται από αξιόπιστες ποιοτικές δοκιμές που  έχουν διεξαχθεί με τρόπο δεοντολογικό. Οι αξιωματούχοι της ΕΜΑ και άλλων ρυθμιστικών αρχών των κρατών της Ε.Ε. δεσμεύονται από αυτά τα κριτήρια. Θα πρέπει να ενημερωθούν ότι ίσως παραβιάζουν την Απόφαση 2361 βάζοντας σε εφαρμογή ιατρικά προϊόντα που βρίσκονται στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2361, τα κράτη – μέλη πρέπει επίσης να ενημερώσουν τους πολίτες τους ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με κανέναν άλλο τρόπο προκειμένου να εμβολιαστεί. Επιπλέον, τα κράτη απαιτείται να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις επειδή δεν έχει λάβει το εμβόλιο.»

Αυτά είναι τα επτά “επείγοντα” ζητήματα που ζητά η ομάδα να απαντηθούν από την ΕΜΑ:

1. Μετά την ενδομυϊκή ένεση, πρέπει να αναμένεται ότι τα γενετικά εμβόλια θα εισέλθουν στη ροή του αίματος και θα διασπαρούν σε όλο το σώμα. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί κατά τα προκλινικά μοντέλα σε ζώα και για τα τρία εμβόλια προ της εγκρίσεώς τους για χρήση στους ανθρώπους από την ΕΜΑ.

2. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις, θα πρέπει να αναμένεται ότι τα εμβόλια θα παραμείνουν εγκλωβισμένα στην κυκλοφορία του αίματος και θα εισέλθουν στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβεί ειδικά στις περιοχές με αργή ροή αίματος, π.χ. στα μικρά αγγεία και τα τριχοειδή. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί κατά τα προκλινικά μοντέλα σε ζώα και για τα τρία εμβόλια προ της εγκρίσεώς τους για χρήση στους ανθρώπους από την ΕΜΑ.

3. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις, θα πρέπει να αναμένεται ότι κατά την έκφραση των νουκλεϊκών οξέων των εμβολίων, τα πεπτίδια που θα προέλθουν από την πρωτεΐνη ακίδας θα εμφανιστούν στην οδό MHC I στη φωτεινή επιφάνεια των κυττάρων. Πολλά υγιή άτομα έχουν λεμφοκύτταρα CD8, τα οποία αναγνωρίζουν αυτά τα πεπτίδια, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε προηγούμενη λοίμωξη COVID, αλλά επίσης σε διασταυρούμενη αντίδραση με άλλους τύπους κορωνοϊών. Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτά τα λεμφοκύτταρα θα εξαπολύσουν επίθεση στα αντίστοιχα κύτταρα. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί κατά τα προκλινικά μοντέλα σε ζώα και για τα τρία εμβόλια προ της εγκρίσεώς τους για χρήση στους ανθρώπους από την ΕΜΑ.

4. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις, θα πρέπει να αναμένεται ότι ενδοθηλιακές βλάβες με επικείμενη πρόκληση θρομβώσεων του αίματος μέσω της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων θα προκύψουν σε αμέτρητα σημεία σε όλο το σώμα. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί κατά τα προκλινικά μοντέλα σε ζώα και για τα τρία εμβόλια προ της εγκρίσεώς τους για χρήση στους ανθρώπους από την ΕΜΑ.

5. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις, θα πρέπει να αναμένεται ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, σε εμφάνιση D—διμερών στο αίμα και σε μυριάδες ισχαιμικές βλάβες σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης και της καρδιάς. Μπορεί να προκύψουν αιμορραγικές διαταραχές στην έναρξη αυτού του νέου τύπου συνδρόμου DIC που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων πιθανοτήτων, σοβαρές αιμορραγίες και αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί κατά τα προκλινικά μοντέλα σε ζώα και για τα τρία εμβόλια προ της εγκρίσεώς τους για χρήση στους ανθρώπους από την ΕΜΑ.

6. Η πρωτεΐνη ακίδας του SARS-COV-2 δεσμεύεται από τον υποδοχέα ACE2 στα αιμοπετάλια, κάτι που οδηγεί στην ενεργοποίησή τους. Η θρομβοκυτοπενία έχει αναφερθεί σε αρκετές περιπτώσεις λοίμωξης από SARS-COV-2. Επίσης, η θρομβοκυτοπενία έχει αναφερθεί και σε εμβολιασμένα άτομα. Ζητούμε αποδείξεις ότι οι πιθανοί κίνδυνοι της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, η οποία επίσης θα οδηγήσει σε διάσπαρτες ενδοφλεβικές θρομβώσεις, έχει αποκλειστεί και για τα τρία εμβόλια, προ της εγκρίσεώς τους για χρήση στους ανθρώπους από την ΕΜΑ.

7. Η διασπορά του SARS-COV-2 ανά την υφήλιο έχει δημιουργήσει μια πανδημία που σχετίζεται με πολλούς θανάτους. Ωστόσο, τη στιγμή που εξετάζονταν για έγκριση τα εμβόλια, τα συστήματα υγείας των περισσότερων χωρών δεν ήταν πλέον σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, λόγω του ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού είχε ήδη μολυνθεί και το χειρότερο στάδιο της πανδημίας είχε ήδη υποχωρήσει. 

Συνεπώς, ζητούμε οριστικές αποδείξεις ότι υπήρχε πράγματι κατάσταση επείγοντος τη στιγμή που η ΕΜΑ χορήγησε Άδεια Χρήσης Υπό Όρους στους κατασκευαστές και των τριών εμβολίων, προκειμένου να δικαιολογηθεί η αδειοδότηση από την ΕΜΑ για χρήση στους ανθρώπους, που υποτίθεται ότι δόθηκε εξ αιτίας αυτού του επείγοντος.

Πηγή: childrenshealthdefense.org/defender

Μετάφραση: Μαντάτα

Back to top button