Ελλάδα

“Η εικόνα της Παναγίας που εκανε την προσευχή του ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια” ΦΩΤΟ

 Έκόνα Σου Άγιαν την Οδηγήτριαν Άχραντε, νύν πανευλαβώς προσκυνούντες, γεραίρομεν Παρθένε’ επέστη γάρ ξένωνς προς ημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχολην, και εκ παντοιων ελευθερούσα των δεινών, διο σοι πόθω βοώμεν :

Δόξα τη ευσπλαχνία Σου σεμνή,

Δόξα τή άντιλήψει Σου,

Δόξα τή προμηθεία Σου

μόνη Πανύμνητε.

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, εζωγραφήθη δια χειρός Φωτίου Νικολάου Κόντογλου 1960.

Στην πίσω όψη της φωτογραφίας υπάρχει η ακόλουθη ιδιόχειρη σημείωση του Φώτη Κόντογλου:

“Η εικόνα της Παναγίας που εκανε την προσευχή του ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια. Επιδιορθώθηκε και ξαναζωγραφήθηκε όπου ήτανε χαλασμένη από τον Φ.Κ.”


 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή 

Back to top button