Διεθνή

Τα Σημεία κυριολεκτικά των καιρών που θα προηγηθούν πριν την εμφάνιση των 4 αποκαλυπτικών θηρίων: ”και ιδού οι 4 άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην.”

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία κυριολεκτικά των καιρών που θα προηγηθούν πριν την εμφάνιση των 4 αποκαλυπτικών θηρίων που θ΄ανέβουν από την θάλασσα.… ”3 Και τέσσαρα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απ’ αλλήλων.”

Ο προφήτης Δανιήλ αναφέρεται σε αυτά (7:2), ο προφήτης βλέπει “τους τέσσερις ανέμους του ουρανού (που) όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν τέσσερα μεγάλα θηρία”/ Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, Εγώ εθεώρουν εν τω οράματι μου την νύκτα και ιδού οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην.”

Αυτό που θα προηγηθεί της εμφάνισης των αποκαλυπτικών θηρίων θα είναι μια κοσμοχαλασιά με κύρια εμπλοκή των 4 ανέμων που αναφέρονται και στην Αποκάλυψη: ”τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς” Aντίθετα με το κείμενο της Αποκάλυψης στο όραμα οι 4 ”ταχύτητες” των ανέμων θα λυθούν κάτι που θυμίζει πραγματικά Οδύσσεια και την τὴν μῆνιν τῶν θεῶν που εκφράστηκε με ανάλογο τρόπο.

Και η ομοβροντία των 4 ανέμων τη γης που θα συμπνεύσουν θα παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμα τους κάτι σαν κυκλώνες ή τυφώνες στο μέγιστο κι αποκαλυπτικές εικόνες καταστροφής θ΄αποτυπωθούν στη γη. Οι άνθρωποι θα παρασύρονται και θα βρίσκονται στη θάλασσα και καθώς θα πνέουν οι άνεμοι θα τους παρασύρουν ρεύματα κι αν είναι τυχεροί το νερό θα τους πετάει στη στεριά αν όχι θα τους καταπίνει η άβυσσος..Θα είναι τέτοια τα ρεύματα που θα δημιουργηθούν που τα θαλάσσια κοίτη θα ξεβραστούν στη στεριά. Οι επιζήσαντες θα επιχειρούν να επαναφέρουν έστω τα δελφίνια που θα ψυχορραγούν στις ακτές…Θ΄απελπίζονται όμως από το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής…Θα είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που οι ιχθείς θα βρεθούν στα δέντρα στα ύψη στους αιθέρες και τα πτηνά θα καταβαραθρωθούν στους βυθούς. Θα είναι σαν μετά από αποκαλυπτικών διαστάσεων τσουνάμι. Αυτό δεν είναι το αποκαλυπτικό στάδιο ”μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα”.Αλλά συναφές προς το άλλο Αποκαλυπτικό: ” 9 καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη.”

Θα είναι τέτοιο το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που οι εναπομείναντες θα λυπούνται περισσότερο τα θαλάσσια κοίτη και τα κατοικούντα εν αυτή στοιχεία που θ΄αργοπεθαίνουν αβοήθητα παρά τους εαυτούς τους!!

Αυτό θα είναι το επιτίμιο κατά της εξυβρύσεως του Αγίου Πνεύματος της αμετάκλητης προσβολής κατά της ”φερομένης πνοής βιαίας κι επλήρωσεν όλον τον οίκον” στο γεγονός της Πεντηκοστής..Το επιτίμιο των ανέμων για την απαράγραπτη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και κατ΄ επέκταση ενάντια στην Εκκλησία..

Οι άνθρωποι θα σκορπίσουν αλλά στη θάλασσα σαν μετά από ναυάγιο..

Ιεζ. 5,12 καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πάντα ἄνεμον σκορπιῶ αὐτούς,

Ιεζ. 7,10 ἰδοὺ τὸ πέρας ἥκει, ἰδοὺ ἡμέρα Κυρίου·

Zαχαρίας:2,6 Ω, ω· φευγετε απο της γης του βορρα, λεγει Κυριος· διοτι σας διεσκορπισα προς τους τεσσαρας ανεμους του ουρανου, λεγει Κυριος.

(Ιερεμίας 36 ) Και θέλω φέρει επί την Ελάμ τους τέσσαρας ανέμους εκ των τεσσάρων άκρων του ουρανού, και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντας τούτους τους ανέμους·…

( στον Άγιο Γέροντα Παίσιο τον Αγιορείτη Καππαδόκη)

dimpenews.com

Back to top button