Ελλάδα

Δημήτρης Γάκnς, Ιατρός, πρώην Διοικnτής ΑXEΠΑ: Ελαφρυτερη η Δελτα. Διαγiγνωσκαν τη γρiπη ως κoρωvoϊό και πέθανε κόσμος, γιατί δεν πήρε αvτιγριπιkά…

Back to top button