breaking newsΚύπρος

Κύπρος-Ετοιμάζουν έφεση οι 103 πολίτες που ζητούν αναστολή Safe Pass και άλλων μέτρων.

Ετοιμάζουν έφεση οι 103 πολίτες μετά την απόρριψη της αίτησης τους για προσωρινό διάταγμα αναστολής του Safe Pass από το Δικαστήριο – Η μη έκδοση του προσωρινού διατάγματος ουδόλως επηρεάζει ή καθορίζει το αποτέλεσμα της κυρίως υπόθεσης λέει στη Cyprus Times ο δικηγόρος των αιτούντων

Απάντηση μέσω έφεσης ετοιμάζονται να δώσουν οι 103 πολίτες η αίτηση των οποίων για προσωρινό διάταγμα αναστολής του Safe Pass απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, όπως ενημέρωσε νωρίτερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Το Δικαστήριο σήμερα αποφάνθηκε ότι δεν δικαιολογείται σε αυτό το στάδιο η έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής του Safe Pass και άλλων μέτρων διευκρινίζοντας ότι μέσω αυτής της ενδιάμεσης απόφασης το δικαστήριο δεν προβαίνει σ´αυτό το στάδιο σε ευρήματα επί της ουσίας των επίδικων θεμάτων της αγωγής ήτοι της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εναγόντων και της πρόκλησης ζημιών λόγω αμέλειας σε σχέση με τα μέτρα. «Αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί στα πλαίσια της ακρόασης της υπόθεση με την παρουσίαση επιστημονικής και άλλης μαρτυρίας και από τις δυο πλευρές για αξιολόγηση όπως έγινε και στην γερμανική υπόθεση πρωτόδικου δικαστηρίου όπου τελικά εκδόθηκε απόφαση ακύρωσης των μέτρων σε σχολεία που αφορούσαν υποχρεωτικά rapid tests, μάσκες και η διατήρηση αποστάσεων» εξηγεί μιλώντας στη Cyprus Times ο Γιάννος Γεωργιάδης, Δικηγόρος των αιτούντων.

«Έχουμε μελετήσει με λεπτομέρεια την απόφαση του δικαστηρίου και θεωρούμε ότι συντρέχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν την καταχώρηση έφεσης στο ανώτατο δικαστήριο. Ο κυριότερος λόγος έφεσης είναι η νομική πλάνη του δικαστηρίου σε σχέση με την έκδηλη παρανομία στην έκδοση των περιοριστικών μέτρων και η λανθασμένη ερμηνεία της Κυπριακής νομοθεσίας» λέει ο κύριος Γεωργιάδης.

Και αναφέρει ότι «ο Υπουργός βασίζεται πάντοτε στο άρθρο 6 του περί Λοιμοκαθάρσεως νόμου όπου προβλέπει την έκδοση περιοριστικών μέτρων για σκοπούς του νόμου και όχι διατάγματα. Το άρθρο 6A του ίδιου νόμου προβλέπει έκδοση διαταγμάτων μόνο για σκοπούς τροποποίησης των τεχνικών παραρτημάτων του νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και όχι για σκοπούς επιβολής περιοριστικών μέτρων κάτι που γίνεται βάσει του άρθρου 6 στο οποίο και βασίζεται ο Υπουργός. Το δικαίωμα που δίνει το άρθρο 3 του νόμου 23/62 στο Υπουργικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτεί στον Υπουργό Υγείας να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται στο Συμβούλιο από το άρθρο 6 του νόμου νοείται ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξασκείται νοουμένου ακολουθείται η Κυπριακή νομοθεσία. Το δικαστήριο φαίνεται να παραγνωρίζει ότι πρώτον κανένα άρθρο του νόμου περι Λοιμοκαθάρσεως δεν εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα για σκοπούς του εν λόγου νόμου επομένως δεν δύναται να εξουσιοδοτεί για κάτι το οποίο το ίδια δεν έχει εξουσία να πράττει και δεύτερο ότι οποιοιδήποτε κανονισμοί για τους οποίους έχει εξουσία να εκδίδει θα πρέπει απαραίτητα να τίθενται ενώπιον της βουλής για έγκριση κάτι πιο δεν έγινε».

«Το δικαστήριο φαίνεται επίσης να τελεί υπό νομικής πλάνης σε σχέση με την ερμηνεία το άρθρου 54 (ζ) του Συντάγματος ,στο οποίο έτσι και αλλιώς δεν βασίζεται ο Υπουργός , και το οποίο προβλέπει γενικά μεταξύ άλλων την δυνατότητα της εκτελεστικής εξουσίας «έκδοσης κανονιστικών και εκτελεστικών των νόμων διαταγμάτων ως οι νόμοι ορίζουν» Δηλαδή διαφεύγει της προσοχής του δικαστηρίου ότι η εκτελεστική εξουσία δύναται να εκδίδει διατάγματα βάσει του άρθρου 54 του συντάγματος μόνο εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται σε κάποιο σχετικό νόμο καί μόνο ως ορίζει ο νόμος αυτός. Δεδομένου ότι το άρθρο 6 του περί Λοιμοκαθάρσεως νόμου προβλέπει μόνο την έκδοση κανονισμών οι οποίοι θα πρέπει να εγκρίνονται από την Βουλή ως εξηγώ πιο πάνω και κανένας άλλος νόμος της δημοκρατίας δίνει εξουσία στον Υπουργό να εκδίδει τέτοια διατάγματα εκτος από τις περιπτώσεις που κηρύττεται το κράτος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει του άρθρου 183 του Συντάγματος ως ορίζεται εκεί κάτι που δεν έγινε. Έχοντας υπόψη τα πιό πάνω τα διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός είναι παράνομα και δεν θα μπορούσε το Υπουργικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να κάνει πράξεις τις οποίες το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε εξουσίες να πράττει δια νόμου. Βάσει των όσων έχω αναφέρει πιο πάνω πιστεύω ότι εάν το δικαστήριο ερμήνευε ορθά την νομοθεσία θα κατέληγε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πρόκειται περί έκδηλης παρανομίας και πάνω σ´αυτή την βάση κατά την γνώμη μου δικαιολογείται η έκδοση του προσωρινού διατάγματος αναστολής των μέτρων μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης και πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ανατροπής της ενδιάμεσης απόφασης του δικαστηρίου στο στάδιο της έφεσης που θα καταχωρήσουμε σύντομα ενώπιον τριών δικαστών στο Εφετείο» επισημαίνει ο κύριος Γεωργιάδης.

Και εξηγεί καταλήγοντας, ότι προχωρεί και με την ετοιμασία των δικογράφων στην κυρίως υπόθεση. «Στόχος είναι να προχωρήσουμε γρήγορα με την εκδίκαση της κυρίως υπόθεσης όπου θα αποφασιστεί η ουσία μετά από αξιολόγηση όλης της επιστημονικής μαρτυρίας. Η μη έκδοση του προσωρινού διατάγματος ουδόλως επηρεάζει ή καθορίζει το αποτέλεσμα της κυρίως υπόθεσης αλλά ούτε και εμποδίζει τους ενάγοντες από το να καταχωρήσουν εκ νέου άλλη αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος εάν αυτό κριθεί σκόπιμο» καταλήγει ο Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος Γιάννος Γεωργιάδης.

cyprustimes.

Back to top button