breaking newsΚύπρος

Κύπρος-Με βούλα Δικαστηρίου το SafePass – Στο Εφετείο 103 πολίτες

Με βούλα Δικαστηρίου το SafePass - Στο Εφετείο 103 πολίτες
  Άγγελος Νικολάου   

Το Δικαστήριο επικροτεί την επίδειξη SafePass, καθώς και την υποχρεωτική και καθολική χρήση μάσκας, υιοθετώντας τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη λήψη μέτρων για προστασία του κοινωνικού συνόλου. Με τη χθεσινή απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου κρίνεται ορθή η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση των διαταγμάτων Covid – 19, απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα που καταχώρισαν συνολικά 103 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αγωγή των πολιτών αρχικά στρεφόταν εναντίον του τέως υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής (ΣΕΕ). Αργότερα, οι ενάγοντες απέσυραν την αίτηση για έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον όλων των μελών της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής.

Οι πολίτες αιτούνταν την έκδοση αριθμού προσωρινών διαταγμάτων, με τα οποία να απαγορεύεται στη Δημοκρατία να επιβάλλει και να υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, την προσκόμιση αρνητικής εξέτασης για την ασθένεια του Covid-19 ή την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αποδεικτικού νόσησης, ως προϋπόθεση για την είσοδο και/ή την παρουσία σε διάφορους χώρους (SafePass), καθώς και την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Το Δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, ότι η διαδικασία έκδοσης των Διαταγμάτων ήταν καθόλα νόμιμη και η εκχωρημένη στον Υπουργό Υγείας εξουσία για έκδοσή τους, ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του ότι οι αιτητές δεν έχουν ορατή πιθανότητα επιτυχίας στην αγωγή τους, απορρίπτοντας τη θέση τους περί αντισυνταγματικότητας και παρανομίας των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση του Δικαστηρίου στηρίζεται σε οκτώ κύριους λόγους:

1)Τα προσβαλλόμενα μέτρα δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρεπή διαβίωση και δεν συνιστούν απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση.

2) Δεν υφίσταται θέμα απαγόρευσης εισόδου στη Δημοκρατία· οι δε, όροι που τέθηκαν για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, ουδόλως συνιστούν παραβίαση αυτού.

3) Το δικαίωμα στην ελευθερία, στην ελευθερία μετακίνησης, στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, στην εκπαίδευση, στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς, στην άσκηση επαγγέλματος δύνανται να υπόκεινται σε περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας, όπως έγινε, εν προκειμένω, με την επιβολή μέτρων από τον Υπουργό Υγείας και την έκδοση σχετικών Διαταγμάτων.

4) Το κράτος έχει θετική υποχρέωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, για προστασία του δικαιώματος στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα. Τα ληφθέντα μέτρα εντάσσονται στην προσπάθεια προστασίας του κοινωνικού συνόλου.

5) Με τα ληφθέντα μέτρα, δεν καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Εν πάση όμως περιπτώσει, σύμφωνα με αποφάσεις του ΕΔΑΔ, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

6) Η μαρτυρία που προσκόμισε η Δημοκρατία, όπως οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής, αποτελεί την επικρατούσα επιστημονική άποψη και αντικρούει την προσκομισθείσα από τους Αιτητές μαρτυρία.

7) Η προστασία της υγείας του συνόλου των πολιτών έκλινε υπέρ της μη έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων.

8) Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν δύναται να παρεμποδίσει ή περιορίσει ή επέμβει στον τρόπο άσκησης των εξουσιών και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικότερα, στον τρόπο καθορισμού και υλοποίησης της κυβερνητικής και/ή της υγειονομικής πολιτικής αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, καθότι αυτό θα συνιστούσε παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Το Δικαστήριο καταδίκασε τους Αιτητές στα δικηγορικά έξοδα της αίτησης.

Τον Γενικό Εισαγγελέα εκπροσώπησαν στο Δικαστήριο οι δικηγόροι κ.κ. Θεανώ Μαυρομουστάκη, Έλλη Φλωρέντζου, Πηνελόπη Χαραλάμπους και Χρίστος Αλεξάνδρου. Για τους Ενάγοντες – Αιτητές εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο ο κ. Γιάννος Γεωργιάδης για Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ.

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά της απόφασης του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα 103 πολιτών, που ζητούσαν την έκδοση προσωρινού διατάγματος απαγόρευσης στο κράτος να απαιτεί SafePass για είσοδο σε διάφορους χώρους και υποχρεωτική χρήση μάσκας, αναμένεται να ασκηθεί από πλευράς των 103 αιτητών.

Ο δικηγόρος των αιτητών, Γιάννος Γεωργιάδης, εκφράζει την πεποίθηση ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ανατροπής της ενδιάμεσης απόφασης του δικαστηρίου στο στάδιο της έφεσης, η οποία θα καταχωρηθεί σύντομα ενώπιον τριών δικαστών στο Εφετείο.

Σημειώνει ότι προχωρά η ετοιμασία των δικογράφων στην κυρίως υπόθεση, ώστε να προχωρήσει γρήγορα με την εκδίκαση της κυρίως υπόθεσης, όπου θα αποφασιστεί η ουσία μετά από αξιολόγηση όλης της επιστημονικής μαρτυρίας, ενώ τονίζει ότι η μη έκδοση του προσωρινού διατάγματος ουδόλως επηρεάζει ή καθορίζει το αποτέλεσμα της κυρίως υπόθεσης, αλλά ούτε και εμποδίζει τους ενάγοντες από το να καταχωρήσουν εκ νέου άλλη αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ο κυριότερος λόγος έφεσης είναι η νομική πλάνη του δικαστηρίου σε σχέση με την έκδηλη παρανομία στην έκδοση των περιοριστικών μέτρων και η λανθασμένη ερμηνεία της κυπριακής νομοθεσίας. Ο υπουργός βασίζεται πάντοτε στο άρθρο 6 του περί Λοιμοκαθάρσεως νόμου, όπου προβλέπει την έκδοση περιοριστικών μέτρων για σκοπούς του νόμου και όχι διατάγματα. Το άρθρο 6A του ίδιου νόμου προβλέπει έκδοση διαταγμάτων μόνο για σκοπούς τροποποίησης των τεχνικών παραρτημάτων του νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και όχι για σκοπούς επιβολής περιοριστικών μέτρων, κάτι που γίνεται βάσει του άρθρου 6 στο οποίο και βασίζεται ο υπουργός».

Δεν έχει δικαίωμα επέμβασης στην εκτελεστική εξουσία 

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν έχει εξουσία να διατάξει την έκδοση των έξι αιτούμενων διαταγμάτων από τους 103 πολίτες. Ζητείται από το Δικαστήριο να εκδώσει διατάγματα με τα οποία να απαγορεύεται στην Κυπριακή Δημοκρατία η επιβολή των συγκεκριμένων μέτρων, όπως εμβολιασμός, διεξαγωγή εξέτασης, χρήση μάσκας κ.λπ. Ουσιαστικά εκείνο το οποίο ζητείται είναι η έκδοση διατάγματος από το Δικαστήριο με το οποίο να απαγορεύει στην εκτελεστική εξουσία τη λήψη των οποιωνδήποτε μέτρων, κάτι το οποίο το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία να πράξει.

Το Δικαστήριο δεν δύναται να παρεμποδίσει ή περιορίσει ή επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στον τρόπο άσκησης των εξουσιών και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικότερα στον τρόπο καθορισμού και υλοποίησης της κυβερνητικής και ή της υγειονομικής πολιτικής αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Αυτό θα συνιστούσε επέμβαση στην εκτελεστική εξουσία κατά παράβαση της βασικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών η οποία κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα. Με άλλα λόγια είναι ανεπίτρεπτο για το Δικαστήριο να απαγορεύσει ή διατάξει την εκτελεστική εξουσία στο πώς και τι αποφάσεις θα λαμβάνει. Το Δικαστήριο έχει εξουσία να εξετάσει την αντισυνταγματικότητα και ή νομιμότητα ενός νόμου ή απόφασης, αλλά όχι να απαγορεύσει στο εκτελεστικό όργανο τη θέσπιση τέτοιου νόμου ή τη λήψη τέτοιας απόφασης.

Back to top button