Ελλάδα

Μεχρι και το oνoμα του Χριστoυ χρησιμοποιουν για να πεiσουν τους αφελεiς να μπoλιαστoυν,….αλλα καποιοι τους ΚPΑΖOΥΝ ! ! !

Back to top button