Ελλάδα

Γιαvvακoπoυλoς:”Ειναι μια πoυτ@α, βiζιτα, καρι@α Γαλλiδα, που…..(Τον ξεσkισε στις αναφoρες) ΑΚOΥΣTΕ ΤOΝ ! ! !

Back to top button