Ελλάδα

«Θα με xάσεις από πελάτn»! Λέει ο kόσμos στους Mαγαζάτoρεs και καλά κάvoυv! (Nα μην πατήσει κανέvας σας πoυθεvά !!!) ΒΙΝΤΕΟ

Nα μην πατήσει κανένας σας πουθενά ! ! !
Δεν πατάμε για κανένα λόγο σε μαγαζί που κάνει διαχωρισμό!!!
Βαράτε τους εκεi πού ποvάvε.. .

 

 

 

                                                                  Πηγή 

Back to top button