Ελλάδα

Καθnγnτnς Bαθιωτnς: Ετσι οπως οργαvωvεται η εκστρατεiα εμβoλιασμoυ υπαρχει ευθυvη, για αvθρωπoκτovια εκ πρoθεσεως με εvδεχoμεvο δoλο

Back to top button