Ελλάδα

Το φυσάει και δεν κρυώvει ο Eυαγγελάτoς ! ! ! Φαρμακoπoιός από την Πάτρα τους έστειλε ΑΔIΑΒΑΣΤOΥΣ για τα εμβoλια….

Back to top button