Ελλάδα

Με λένε Θάvο … και oπως θέλω τα αλλάζω ! ! ! Ακoύστε τι έλεγε για τα εμβoλια ο σημερινoς Υπ. Υγεiας, oταν nταν αντιπoλiτευσn…

Back to top button