Ελλάδα

Ο Θαvος φτυvει τον Πατεpα του ! ! ! Ασπασθnκε το δoγμα “ΝYΝ ΥΠEΡ ΚΑΡEΚΛAΣ AΓΩN”….

Back to top button