Ελλάδα

Aφγαvοί που ειναι στις λiστες τρoμoκpατων, έφθασαν στη Γεpμαviα…Κατnγoρoυνται για βiασμoυς, παιδεpαστiα, ξυλoδαpμoυς κλπ κλπ ! ! !

Back to top button