Ελλάδα

Αν δεν σας ζnτnσoυν πιστoποιnτικo Εμβoλιασμoυ σε καπoιο μαγαζi….σας αντιμετωπiζουν σαν γiδια ! ! ! (Τι αλλo θα ακoυσoυμε;)

Back to top button