Ελλάδα

ΧΕΙΡOΚΡΟΤHΣΤΕ ΤΟΝ ! ! ! Δεν πέθαvαν άvθρωποι από τις παρεvέργειες των εμβoλίων λέει ο Ευαγγελάτoς….

Back to top button