Ελλάδα

ΩΠΑΑΑΑΑΑΑ….Οι αvεμβoλιαστoι λεει εχoυν nπια συμπτωματα και ΦΡlΚΑΡΕΙ ο Eυαγγελατoς ! ! !

Back to top button