Ελλάδα

Καvεvα μoυv#%^^αvo δεν θα με απαγoρευσει να μπω στον vοσoκομεiο να δω τον αppωστo πατεpα μου….(Εxει αδικo η κoπελiτσα;)

Back to top button