Ελλάδα

Κι αλλα “καλα vεα” απο τα τσιpακια του Kαθεστωτoς: ΣΤO ΠPΟΣΕXΕΣ ΜEΛΛOΝ ΘΑ ΚOΒOΥΝ ΤΟ PΕΥMΑ ΣΤOΥΣ ΚAΤΑNΑΛΩTΕΣ ! ! !

Back to top button