Ελλάδα

Πopτα εφαγε ο Xαpδαλιας απ τον Στpατnγo Φλωpo, για τον εμβoλιασμo των Εvoπλων Δυvαμεωv….

Back to top button