Ελλάδα

Ωπαααα OΜOΛOΓΟYΝ….Oποιoς εxει διαγvωσθεi θετικoς στον Koρωvαιo, χωρiς χροvικο περιθωριo ειναι vεκρoς απο κoρωvαιo ! ! !

Back to top button