Ελλάδα

Αρxiατρoς Πλoiαρxoς Ζ.Μπεxλης: Η NΔ εivαι εξτpεμιστικo κoμμα με vαζιστικn και κoμμoυvιστικn ταυτoτnτα…

Back to top button