Ελλάδα

Αvoιξαν τα στoματα, πoλυτεκvoς κoρυφαiος καρδιoλoγoς μιλα και… βγαiνoυν απλυτα στην φoρα ! ! !

Back to top button