Ελλάδα

Μόνο στην Ελλάδα όποιος κάνει αντιπολίτευση διαγράφεται από την κοινοβουλευτική του ομάδα!

Back to top button