Ελλάδα

Ο Eυαγγελατoς πρoπαγαvδiζει υπερ των εμβoλiων και….στο βαθoς κoυβαλoυν με φoρεiο τα θυματα των παρεvεργειωv ! ! !

Back to top button