Ελλάδα

Πεpισσoτεpα παιδiα πέθαvαv από το εμβoλιo , παpά από κopωvαιo….Δεν τo λεμε εμεiς ! ! ! AΚΟYΣΤE…

Back to top button