Ελλάδα

Ψυxακιας σε κρiσn ειλικρivειας: Εivαι πρoφαvές oτι αρκετoί υπερnλικες θα xάσουν τη ζωn τους αφoύ εμβoλιαστoύν…

 

«είναι προφανές ότι αρκετοί υπερήλικες θα χάσουν τη ζωή τους αφού €μVολι@στούν»,

«μπορεί να κάνω το εμβόλιο και 7 ημέρες μετά να πεθάνω»,

«μην συνδέσουμε άμεσα τη θνητότητα ιδίως σε αυτές τις ηλικίες με τον €μVολι@σμό»

Θεόδωρος Ι. Βασιλακόπουλος – Καθηγητής Πνευμονολογίας και μέλος της και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Τι είπε; «μη συνδέσουμε άμεσα τη θνητότητα ιδίως σε αυτές τις ηλικίες με τον €μVολι@σμό»

άρα…να το πάρουμε λογικά:

μη συνδέσουμε άμεσα την επιβίωση και κατά συνέπεια τη νοσηλεία (χρήση) σε ΜΕΘ (δεν βοηθά στην αποσυμφόρηση) ιδίως σε αυτές τις ηλικίες αφού εμβολιάστηκαν. Δηλαδή η επιβίωση είναι ανεξάρτητη του €μVολίου…

Το €μVόλιο δεν θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των ΜΕΘ που ήταν και το βασικό επιχείρημα για την επιβολή της υποχρεωτικότητας!

Δουλευόμαστε;

Τότε γιατί κ. Μητσοτάκη υποχρεώνετε τους ηλικιωμένους να κάνουν το €μVόλιο αφού δεν τους διασφαλίζει τίποτα;

Ξαναδουλευόμαστε;

πηγη 

Back to top button