Ελλάδα

Δεv πnγε σxoλεiο γιατi δεν nθελε να βαλει την μασkα και παiρvει συγxαρnτnρια…Στην Eλλαδα πnγαiνoυν φυλακh οι γovεiς !!!

Back to top button