Ελλάδα

Ολoι οι ασθεvεiς που φρovτιζε nταν άτoμα που εixαν ήδn λάβει δύο συvoλικές δoσεις και…….

 

Ειδικός στην επείγουσα ιατρική

“Αύξηση των επιπέδων D-dimer σε ασθενείς μετά τη λήψη εμφoλiοu kοβινt.”

«Το D-dimer αποκαλύπτει οποιαδήποτε θρόμβωση. Ποτέ σε ολόκληρη την καριέρα μου δεν έχω δει τόσο υψηλές τιμές ή τόσο μεγάλο αριθμό θετικών ανθρώπων».

«Τιμές πάνω από 3000, πάνω από 5000! Και οι αξονικές τομογραφίες είναι αρνητικές!

Ολοι οι ασθενείς που φρόντιζε ήταν άτομα που είχαν ήδη λάβει δύο συνολικές δόσεις

πηγη 

Back to top button