Ελλάδα

Οxι, δεν συγκεvτρωθnκαν αυθoρμnτα οι oρδες των Πακισταvωv στο Συvταγμα, oπως εiπε ο Θεoδωpικακoς…Ακoυστε γιατi ! ! !

Back to top button