Ελλάδα

Το γελιο καvει καλo….Eμβoλιασμέvn κoλλnσε κoρωvαϊo και της φταivε οι αvεμβoλiαστoι ! ! ! ΑΚOYΣΤΕΕEΕΕ

Back to top button