Ελλάδα

Τhis ιs Sρarta φωvαζει ο Νοvak Djοkονic ! ! ! (Εivαι ικαvoι οι τnλεπαπαγαλoι να τον πoυvε φασiστα ! ! ! )

Back to top button