Διεθνή

Καταρρέει και το τελευταίο τους επιχείρημα ότι οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν σοβαρά. Σοβαρά; Σύμφωνα με τα στοιχεία της (DRESS) Διεύθυνση Έρευνας, μελετών κι αξιολόγησης Στατιστικών στη Γαλλία: « στην εντατική νοσηλεύονται 52% μη εμβολιασμένοι και 48% εμβολιασμένοι. Το 63% των θανάτων εμβολιασμένοι “.

Αποδόμηση. Το τελευταίο επιχείρημα τους είναι, όμως οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν σοβαρά. Σοβαρά; Σύμφωνα με τα στοιχεία της DRESS – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques / Διεύθυνση Έρευνας, μελετών και αξιολόγησης στατιστικών στη Γαλλία: «το στην εντατική νοσηλεύονται 52% μη εμβολιασμένοι και 48% εμβολιασμένοι. Το 63% των θανάτων εμβολιασμένοι “. Μπορεί εδώ να έχει ……άλλο καιρό…

dimpenews.com

Back to top button