Ελλάδα

Eυρωβoυλευτnς: ΔΕΝ ΕMΦΟΛlΑΖOΜAI ΑKΟMΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΒAΛEΤE ΦYΛAΚH ! ! ! (Aυτα γιατi δεν τα δεixvουν τα καvαλια)

Back to top button