Ελλάδα

Η xώρα μετατpέπεται σε γυφτoμαxαλά για να κovoμάvε 5 φαμiλιες και οι πoλιτικoi μπpάβοι τoυς…

EUROSTAT: τό κατά κεφαλήν εἰσόδημα τῆς Ἑλλάδος προτελευταῖο στήν ΕΕ τῶν 27 κρατῶν!!!  

Εἴμαστε μόνο πάνω ἀπό τή Βουλγαρία, ὅταν σέ προηγούμενα χρόνια ἤμασταν πάνω ἀπό τήν Ἰσπανία καί τήν Πορτογαλία, γιά νά μήν μιλήσουμε γιά τίς χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης! 

Κι ἔχουνε μοῦτρα καί μιλᾶνε οἱ ἀλῆτες τῆς Κυβέρνησης, νῦν καί πρώην, ἀντί νά πᾶνε νά πνιγοῦν – ἀφοῦ δέν τούς κανονίζουμε ἐμεῖς. 

Παριστάνουν καί τούς εἰδήμονες, οἱ κοπρίτες, βγαίνουν μέ ὕφος γ@μ@ω κάτι στουρνάρια νά μᾶς ποῦνε τί θά γίνει ἀπό δῶ καί πέρα, ὅταν ὁ ἑλληνικός λαός γυρίζει σέ φτώχεια ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΗ.

Πρίν μιά δεκαετία ἤμασταν ἀκόμα στήν 20ή θέση, μετά ἀπό 3 τραγικά χρόνια, ἐλέῳ μνημονίων καί ΓΑΠ. Σήμερα βλέπουμε μπροστά μας τίς πλάτες τῶν Ρουμάνων, τῶν Σλοβάκων, τῶν Πολωνῶν, τῶν Οὕγγρων, ὅλοι αὐτοί μᾶς προσπέρασαν τήν τελευταία τετραετία. 

Ζοῦμε σέ μιά τόσο προικισμένη χώρα καί ἀνεχόμαστε νά μετατρέπεται καθημερινά σέ γυφτομ@χαλά, ὅσο κονομᾶνε 5 φαμίλιες καί οἱ πολιτικοί τους μπράβοι.

Ὄχι, δέν γ@@@ται ὁ Μητσοτάκης ἀλλά ὅλοι ἐμεῖς – καί δέν λέμε κιχ!πηγη 

Back to top button