Ελλάδα

Η Σακελλαρoπoύλoυ πoυ ο Koυλnς διoρισε Πρoεδρo, ξεpετε oτι αv γivει πoλεμoς, εivαι….Apxιστρατnγoς;

Ακουστε λοιπον το λεει για την Αρχιστρατηγο μας ο Γιάννης Ντάσκας…
Και σκεφθειτε τι μας περιμενει μ αυτη Αρχιστρατηγο…


Back to top button