Ελλάδα

Λαβρoφ: Συμβoυλες στoυς Eυρωπαioυς πoυ…δεν μπoρoυv να κoιμηθoυν λoγω του πoλεμoυ ! ! !Λαβρόφ: Είδα ένα ενδιαφέρον μήνυμα στο Telegram από τη

 Μέση Ανατολή: “Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε λόγω της

 σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μερικές συμβουλές

  για να ηρεμήσετε. Πρώτον, φανταστείτε ότι αυτό συμβαίνει

 στην Αφρική ή τη Μέση Ανατολή, δεύτερον, ότι η Ουκρανία

 είναι η Παλαιστίνη, τρίτον, ότι η Ρωσία είναι οι Ηνωμένες

 Πολιτείες”.

πηγη

Back to top button