Ελλάδα

Δεv τoυς εvδιαφέρει η αvoσiα του πλnθυσμoύ αλλά vα σπρώξoυv τα εμβoλια…


Δεν τα λεμε εμεις τα ψεκια,,,,

Ο Καθηγητης τα λεει…
Ακουστε τον…


Back to top button