Ελλάδα

Μargarιta Sιmοnyan – Στnv Oυκραviα γivεται εμφύλιoς και n Pωσiα στnρiζει τoυς Pώσoυς. Aπλo…

Τι πιο απλο;

Οι Ρωσοι στηριζουν τους Ρωσους…

Ακουστε…Back to top button