Ελλάδα

Ρε πρoδoτες, γιατi δε θέτoυμε ζnτnμα κυριαρxiας τnς Toυρκiας στnv lμβρo και Tέvεδo;


Η Ελλάδα έχει ορισμένα κρυφά – ή και φανερά – “υπερόπλα” στη Συνθήκη της Λωζάνης. (Η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, θα επαναλάβω ότι συνήφθη σε ένα κλίμα ταπεινωτικό για την χώρα μας…)Δύο εξ αυτών των “υπερόπλων” είναι τα εξής:

– Η σαφής και ξεκάθαρη διατύπωση ότι η Τουρκία ΔΕΝ έχει κανένα δικαίωμα και βλέψη σε νησιά πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της!

Από τα άρθρα 12 και 16 της συνθήκης προκύπτει ότι η Τουρκία παραιτήθηκε κάθε κυριαρχικού δικαιώματος επί όλων των νησιών που βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων από την ασιατική ακτή, πλήν της Ίμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών.

– Οι προβλέψεις για το καθεστώς της Ίμβρου και της Τενέδου.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάννης, «τα νησιά του Αιγαίου Ίμβρος και Τένεδος, που παραμένουν υπό τουρκική κυριαρχία, θα έχουν ειδική διοικητική οργάνωση αποτελούμενη από τοπικά στοιχεία και θα παρέχουν κάθε εγγύηση για το μη μουσουλμανικό ιθαγενή πληθυσμό, στο μέτρο που αφορά την τοπική διοίκηση και την προστασία των προσώπων και της περιουσίας.

Η διατήρηση της τάξης, θα διασφαλίζεται από μια αστυνομική δύναμη τα μέλη της οποίας θα προσλαμβάνονται μεταξύ του τοπικού πληθυσμού από την προαναφερθείσα τοπική διοίκηση και θα τοποθετούνται κάτω από τις διαταγές της».

Για τα δύο νησιά, είχε προβλεφθεί η θέσπιση καθεστώτος τοπικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης, ως παροχή εγγυήσεων στο γηγενή μη μουσουλμανικό πληθυσμό, ο οποίος εκείνη την εποχή αποτελούσε και τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών.

Ωστόσο, οι προβλέψεις του άρθρου αυτού ουδέποτε εφαρμόσθηκαν και η Τουρκία υπέχει σαφώς διεθνή ευθύνη γι’ αυτό.

Η προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο ήταν και συνεχίζει να είναι διεθνής υποχρέωση της Τουρκίας, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, παρά τη συστηματική παραβίασή της. (ελλ. υπ. Εξωτερικών)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα μπορούσε κάλλιστα – και με πολύ ισχυρότερα νομικά ερείσματα – να θέσει η Ελλάς ζήτημα π.χ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ επί των νήσων Ίμβρου και Τενέδου!

Απορώ εν τέλει (μόνιμη απορία μου επί χρόνια) γιατί δεν θέτει δυναμικά κανείς τα επιχειρήματα αυτά.

Είναι γνωστό πως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση… 

πηγη

Back to top button